Lotte Portier blogt over haar tijd bij het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals, Class of ’21.

Het Steunpunt heeft het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals in het leven geroepen. Dit is een verband waarin startende erfgoedspecialisten elkaar helpen en ideeën uitwisselen. Gevoed door de kennis van andere vakspecialisten worden thema’s en vraagstukken doorgesproken.

Lees hier over de ervaringen van twee leden van het Netwerk: Lotte Portier en Astrid Zwaag. Download hier de syllabus.

Werken als beleidsadviseur Erfgoed in tuinstad Hilversum

Sinds maart 2020 ben ik dienst bij de gemeente Hilversum als Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed. Nadat ik twee weken op kantoor had gewerkt, kwam ik net als de rest van Nederland thuis te zitten vanwege de Coronapandemie. De beginmaanden van mijn eerste echte baan waren hierdoor erg lastig. Als net afgestudeerde probeerde ik vanuit mijn studio in Amsterdam de stad Hilversum te leren kennen en uit te vinden hoe de gemeente precies werkt. Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals van het Steunpunt Monumenten en Archeologie kwam voor mij dus als geroepen.

Tuinstad Hilversum

Bij de gemeente Hilversum hebben we team Cultureel Erfgoed, bestaande uit drie collega’s. Hilversum beschikt over zo’n 850 gemeentelijke monumenten, één provinciaal monument en 250 rijksmonumenten . Daarnaast heeft het dorp Hilversum de omvang van een stad, waardoor er altijd genoeg te doen is. Ik houd mij vooral bezig met de projecten rondom het zichtbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed.

Ook wordt in Hilversum een Kerkenvisie opgesteld, die wij de Routekaart Religieus Erfgoed noemen omdat we ook niet-Christelijke religieuze gemeenschappen inventariseren. In Hilversum zijn 52 religieuze gemeenschappen, waarvan we zo’n dertig gebedshuizen bezocht hebben die nog in religieus gebruik zijn. We gingen in gesprek met de eigenaren over de gebedshuizen en over de geloofsgemeenschappen. De Routekaart Religieus Erfgoed zal na afronding na de gemeenteraadsverkiezingen worden gepresenteerd aan de wethouder en de nieuwe gemeenteraad.

Vorig jaar heb ik ook de ‘Cultureel Erfgoed’ pagina op ‘Open Hilversum’ gerealiseerd. Open Hilversum is een platform voor de inwoners van Hilversum, waar op een simpele wijze wordt verteld wat cultureel erfgoed inhoudt. Op het platform worden alle begrippen uitgelegd, zoals ‘wat betekent cultureel erfgoed’, ‘wat is een rijksmonument’ en ‘wat is een religieus erfgoed?’ Daarnaast is ook informatie te vinden voor eigenaren van monumenten, zoals wat het betekent om in een gemeentelijk monument te wonen, wat de subsidiemogelijkheden zijn en wat je mag doen aan je woning als je wil verduurzamen. Het is geen vervanging van de officiële website van de gemeente, maar vormt een aanvulling daarop. Het doel is om het cultureel erfgoed beleefbaar en zichtbaar te maken voor de inwoners van Hilversum.

Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals

Tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals werd duidelijk dat de gemeenten in Noord-Holland best van elkaar verschillen.

Niet iedere gemeente heeft meerdere erfgoedadviseurs in dienst. Tijdens het netwerk bleek ik de enige deelnemer met nog twee collega’s te zijn. Over dat voordeel had ik nooit eerder nagedacht. Tijdens die bijeenkomst merkte ik dat andere nieuwe erfgoedprofessionals het Netwerk vooral zagen als moment om te kunnen sparren, omdat zij geen anderen kenden binnen het veld met wie ze dat konden doen.

Het Netwerk heeft mij ontzettend geholpen in mijn eerste jaren als Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed. Er was een open sfeer, waardoor alle zaken waar je tegenaan liep onderling konden worden besproken en vragen die je had konden worden gesteld. Ook werden er bijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van onze behoeftes. Bijvoorbeeld over de aankomende Omgevingswet, het beleefbaar maken van erfgoed en een sessie over planbehandelingen en aanvragen. Daarnaast zorgde het sociale aspect ook voor een verbinding met de andere nieuwe beleidsadviseurs. Tijdens het Nationale Monumentencongres dat fysiek plaatsvond, hebben we elkaar opgezocht. Een mooi moment, omdat we elkaar daarvoor alleen online hadden gezien via Teams. Ik kijk terug op een ontzettend fijne tijd bij het Netwerk en ik hoop dat we in het nieuwe jaar nog goed contact met elkaar kunnen blijven houden.

Duoblog

Naast Lotte heeft ook Astrid Zwaag (Gemeente Hollands Kroon) haar ervaringen opgeschreven. Lees hier het verhaal van Astrid!

Contact

Ook deelnemen aan het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals? In 2022 zijn we met een nieuw team gestart. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of aanmelden.

(Tekst en beeld: Lotte Portier, beleidsadviseur Cultureel Erfgoed bij de gemeente Hilversum)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten.