Voor ambtenaren erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening organiseert het Steunpunt diverse bijeenkomsten waarin onderwerpen ter sprake komen uit de dagelijkse praktijk. De bijeenkomsten bieden u de mogelijkheid uw regionale netwerk te versterken om te profiteren van onze en elkaars kennis, ervaring en visie.

Bent u op zoek naar het archief van onze agenda? Klik dan hier.

 • Netwerk voor erfgoedprofessionals – Post 65

  Datum: 28 mei 2024

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt alle wetgeving en regels die betrekking hebben op leefomgeving gekoppeld in één digitale omgeving: het DSO. Iedere gemeente moet met het DSO aan de slag, maar hoe werkt dat eigenlijk?

 • Spreker tijdens bijeenkomst

  Samen Slimmer: van onderzoek en waardering naar beleid en ontwerp onder de Omgevingswet 

  Datum: 19 juni 2024

  Na het succes van vorig jaar organiseert het Steunpunt dit jaar wederom een inspirerende en praktische bijeenkomt over werken onder de Omgevingswet. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 19 juni 2024. Tijdens deze dag wordt ook het eerste exemplaar van de vijfde uitgave van het erfgoedtijdschrift ode aan gedeputeerde Jelle Beemsterboer overhandigd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

 • Wethouderslunch Oosterkerk

  Datum: 09 september 2024

  Nederland heeft het Verdrag van Faro ondertekend. De Omgevingswet stelt participatie bij vergunning trajecten verplicht.

 • Wethouderslunch Fronik

  Datum: 13 september 2024

  Nederland heeft het Verdrag van Faro ondertekend. De Omgevingswet stelt participatie bij vergunning trajecten verplicht. Dit soort ontwikkelingen gaan over het belang van de erfgoedvrijwilliger, participatie en erfgoed.

 • Bodembiënnale

  Datum: 17 oktober 2024

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland nodigt je van harte uit voor de Bodembiënnale op 17 oktober van 13.30 tot 17.00 uur.