Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland nodigt je van harte uit voor de Bodembiënnale op 17 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

Waarom organiseren we deze bijeenkomst?

Er komen veel opgaven en uitdagingen op gemeenten af, zeker als het gaat om onze bodem en ons landschap. Eén van die uitdagingen is het principe water en bodem sturend. Het wordt leidend in onze ruimtelijke ordening, maar wat betekent dat precies voor gemeenten? Welke impact heeft dit op archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschap?

Om deze thema’s te bespreken hebben we een inspirerend programma samengesteld met ruimte voor lezingen en discussies vanuit verschillende perspectieven. Zo geeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een lezing over water en bodem sturend beleid. We gaan ook verder in op het beleid van het waterschap en de gevolgen voor ons erfgoed, landschap en de inrichting van onze leefomgeving. In een rondetafelgesprek bespreken verschillende sectoren wat dit betekent voor de belangenafweging bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Ook richten we onze aandacht op de uitdagingen die buitendijks liggen; zoals de onderwaterarcheologie. We vragen bestuurders om hun gedachten over dit relevante thema, aan het woord komen onder andere gedeputeerde Jelle Beemsterboer en wethouders Rikus Kieft van gemeente Texel, Fotigui Camara van gemeente Den Helder en Robert Leever van gemeente Hollands Kroon. We sluiten de dag af met een feestelijke lancering van het tijdschrift Schatrijk, met als onderwerp De Rede van Texel.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Michaëlskerk aan de Kerkweg 22 in Oosterland op Wieringen.
We werken aan een gevarieerd programma, je vindt het hier later in meer detail terug. Onderdeel van het programma is een excursie.

Voor wie en aanmelden

Meld je aan voor de Bodembiënnale via de inschrijfknop.

Naast het gevarieerde programma is het een mooie gelegenheid om ervaringen te delen met collega professionals. De bijeenkomst is voor alle ambtenaren van alle gemeenten in Noord-Holland en provincie Noord-Holland. Stuur deze uitnodiging dus gerust door naar je collega’s.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel die dan aan Renee Stroomer (r.stroomer@mooinoord-holland.nl) of Lisa Timmerman (l.timmerman@mooinoord-holland.nl)

We zien je graag de 17de oktober!

(Beeldverantwoording: Beeld uit de serie Het Maakbare Landschap van Loek Buter)

Datum en tijd
17 oktober van 13:00 tot 17:00
Orgnisator
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Locatie
Inschrijven
indien niet van toepassing, kies 'particulier'
Mijn werkvelden *
Deelname excursie (optioneel)