Het landschappelijke en cultuurhistorische belang van de dijken kan al in de Omgevingsvisie worden benoemd. In het omgevingsplan kunnen waardevolle structuren worden beschermd door hier een werkingsgebied van te maken. Hiervoor kunnen dan specifieke regels worden opgesteld.