Handvatten voor de omgang met bijzondere cultuurlandschappen staan beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018. Gemeenten moeten in het omgevingsplan regels opnemen ter bescherming van de kernkwaliteiten van het BPL en zijn verantwoordelijk voor de afwegingen van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij twijfel over een nieuwe ontwikkeling in het landelijk gebied kan de gemeente contact opnemen met het RO-loket van de provincie Noord-Holland of het plan voorleggen aan de Gemeentelijke Adviescommissie.