Voor een goede kwaliteit van vergunningverlening is een goede kwaliteit van archeologisch onderzoek nodig. Een gemeente zal er dus op toezien dat alles waarop de KNA van toepassing is volgens die norm uitgevoerd. Het vraagt deskundigheid om daarbij te kiezen voor onderzoeksmethodes en -vraagstellingen die passen bij de betreffende locatie en om de bijbehorende stukken op waarde te schatten. Veel gemeentes zonder ‘eigen’ archeoloog zullen daarvoor een adviseur inhuren.