De omgevingsvisie is een integrale toekomstvisie voor de lange termijn, waarin ook duidelijk de bestaande kernkarakteristieken van de aspecten van de fysieke leefomgeving moeten worden benoemd. Dus ook van het erfgoed. Het belangrijkste is dat je contact hebt met je collega’s die de omgevingsvisie opstellen. Daarnaast helpt het als je alle informatie goed op orde hebt, en weet wat je wilt inbrengen in de omgevingsvisie. Wat is de identiteit van de gemeente? Wat zijn de kernkaraksteristieken van de gemeente? En hoe moet daar mee worden omgegaan? Een gebiedsbiografie kan helpen om de kernkarakteristieken helder te krijgen en te koppelen aan de opgaven voor de toekomst.