Gemeenten hanteren verschillende regels met betrekking tot het splitsen van stolpboerderijen. In het bestemmingsplan van uw gemeente kunt u zien welke regels op uw perceel van toepassing zijn. Het bestemmingsplan kunt u inzien op ruimtelijke plannen.nl. Een planologisch adviseur kan u helpen bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing bijvoorbeeld als u de bestemming wilt wijzigen of de stolpboerderij wilt splitsen. Het is verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente om te vragen of zij het plan aanvaardbaar vinden, welke ontwikkelingen zij graag zien, welke procedure van toepassing is en welke eisen en voorwaarden aan deze procedure zijn verbonden.

Verder is het nuttig om, als uw perceel in het buitengebied ligt, de provinciale ruimtelijke verordening te raadplegen. Past de ontwikkeling binnen de regels van de PRV? Kan de stolp bijvoorbeeld gesplitst worden? Past de functieverandering binnen het provinciale beleid?