Gemeenten moeten de regels in de erfgoedverordening die gaan over de fysieke leefomgeving overzetten naar het omgevingsplan. De regels die gaan over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten zal bijvoorbeeld overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Voor deze omzetting hebben de gemeenten nog tijd tot het definitieve omgevingsplan van kracht wordt. De VNG heeft twee documenten opgesteld die de gemeente kan helpen met de erfgoedverordening. De eerste is een technische aanpassing van de Erfgoedverordening uit 2016, zodat hiermee onder de Omgevingswet doorgewerkt kan worden totdat het definitieve omgevingsplan gereed is. De tweede is een Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan en gaat over de hoe gemeenten de regels uit de erfgoedverordening kunnen overzetten naar het omgevingsplan.