Stolpenerven zijn streekgebonden en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de plek. Een streekeigen stolpenerf vertelt veel over de geschiedenis en het gebruik van de stolp. Op het erf kunnen karakteristieke bijgebouwen staan, maar ook boomgaarden, moestuinen, windsingels of andere beplanting. Voor hulp bij een erfinrichtingsplan kunt u contact opnemen met een landschapsontwerper bij Natuurlijke Zaken van Stichting Landschap Noord-Holland, tevens hebben zij een aantal nuttige ervenhandboeken ontwikkeld aan de hand waarvan je een boerenerf streekeigen kunt maken. Als u een boomgaard heeft dan kunt u contact opnemen met de POMologische Vereniging Noord-Holland. Zij weten alles van boomgaarden en fruitrassen en geven onder andere advies en cursussen.