In de archeologische beroepsgroep gelden de normen en kwaliteitseisen voor uitvoeringswerkzaamheden. De KNA is een verplichte norm voor alle instellingen en personen die werken binnen de gravende archeologische monumentenzorg in Nederland. Het gaat daarbij onder meer om: veldonderzoek, opgraven, registreren, deponeren van vondsten en de archeologische begeleiding van projecten. [Meer informatie op de website van de SIKB]