Wanneer de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument gestart wordt, kan een onroerende zaak onder voorbescherming gesteld worden. Dit betekent dat voor het gebouw of object dezelfde regels gelden als voor een monument. Deze voorbescherming vervalt op het moment dat er een definitief besluit genomen is over de aanwijzing. De juridisch eigenaar dient door de gemeente schriftelijk geïnformeerd te worden over de aanwijzingsprocedure en de voorbescherming.