Het Digitaal Erfgoedloket legt nieuwe verbindingen

Goede en onafhankelijke toegang tot ons cultureel erfgoed is van groot belang. Erfgoedorganisaties beschikken over veel kennis van lokaal erfgoed. Een goede digitale ontsluiting hiervan helpt gemeenten bij hun erfgoedtaken. Het Digitaal Erfgoedloket ondersteunt bij het tonen en verbinden van digitaal erfgoed.

Het Digitaal Erfgoedloket

Om de brug tussen kleine tot middelgrote erfgoedorganisaties en gemeenten te slaan, is het Digitaal Erfgoedloket bij het Steunpunt betrokken. Doel is een (grotendeels zelfstandig) netwerk te creëren waarbinnen kennis wordt gedeeld over het digitaliseren, beheren en verspreiden van erfgoedcollecties volgens nationaal gestelde standaarden.

Voor wie?

Het Digitaal Erfgoedloket staat klaar met advies op maat voor alle medewerkers en vrijwilligers van archieven, archeologische en historische verenigingen, bibliotheken, monumenten, musea en media- of wetenschapsorganisaties in de erfgoedsector. Digitaal en gedigitaliseerd erfgoed biedt een schat aan informatie voor gemeenten.

“Met digitaal erfgoed kunnen we de rijke historie van Noord-Holland bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Ik kom graag met u in contact om de kansen van digitaal erfgoed samen te onderzoeken” – Lois Muller, digitaal-erfgoedcoach

De drie activiteiten van het loket

Bij het digitaal erfgoed-loket staan de volgende drie kernactiviteiten centraal:

Begeleiding bij het opstellen van informatie- en digitaliseringsbeleid voor de lange termijn

Met de juiste begeleiding kan een organisatie doelgericht het proces van digitaliseren, optimaliseren en verspreiden van de digitale collectie aangaan. Ook voor individuele vragen kan je terecht bij het digitaal-erfgoedloket. De digitaal-erfgoedcoach organiseert online vragenuren en kan ook op locatie begeleiding bieden.

Deskundigheidsbevordering digitalisering en digitale collecties

Voor het digitaliseren en beheren van de collecties is specifieke vakkennis en informatie nodig. Met verspreiding van informatie via workshops en masterclasses voorziet het Steunpunt in deze informatiebehoefte.

Intervisie en verbinding met het landelijke Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Het digitaal-erfgoedloket staat in verbinding met experts en vergelijkbare loketfuncties in andere provincies, wat leidt tot versteviging van het netwerk, kennisdeling en bundeling van krachten.

De waarde van digitaal erfgoed

Digitalisering schept nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

Met een steeds grotere beschikbaarheid van digitaal – en gedigitaliseerd – erfgoed ontstaan verrassende verbindingen tussen inhoudelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld journalisten, onderzoekers, docenten, creatieve makers en het publiek zien vaker de kracht van digitaal erfgoed. Reden temeer om de kracht van digitaal erfgoed te benutten en het onderwerp bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

Kennis en informatie optimaal benut

De succesfactor van een hogere maatschappelijke waarde van erfgoed ligt in de verbinding tussen gemeenten en erfgoedorganisaties. Laatstgenoemden hebben een grote variatie en rijkheid aan kennis en informatie in huis. Gemeenten kunnen die kennis en informatie goed gebruiken, bijvoorbeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met de juiste inzet van mensen, kennis en middelen slaan we een brug tussen beide partijen.

Heb je vragen voor het digitaal erfgoed-loket, dan kun je contact opnemen met Lois Muller via info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

(Tekst: Lois Muller, Beeld: Noord-Hollands Archief)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.