Leeslijst bij het artikel ‘Alles kan erfgoed zijn’ in de vierde ode

 •  Promotieonderzoek Ana Pereira Roders -> acht waarden systeem.

Volume 1 | Volume 2 | Volume 3

 • Promotieonderzoek: beleid, wetenschappelijke publicaties en sociale media vergelijken.

Foroughi (ongoing, 2024)

 • Promotieonderzoek: verschillende attributen classificeren.

Veldpaus | Mens deel 1 | Mens deel 2

 • ‘Ballarat’ (Australië), waar burgers actief betroken zijn bij meermalige initiatieven, waar de afdelingen erfgoed en stedenbouw samenwerken en waarbij de rol of de burgemeester leidend was.
 • Promotieonderzoek: participatie / consensus in erfgoed.

Li | Rosetti | Cabral | Foroughi (ongoing, 2024)

 • Promotieonderzoek: sociale media, eerst handmatig en daarna met AI (big data).

Ginzarly | Bai (ongoing, 2023)| Foroughi (ongoing, 2024)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

  Categorie: Archeologie

  Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

 • Benutten en beleven van archeologie

  Categorie: Archeologie

  De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?