Het interieur van IKC De Molenwiek in maart 2019

Steunpunt publicaties in 2021

De komende maanden blijven afstand en de digitale wereld ons werk bepalen. De bijeenkomsten zoals jullie die van ons gewend zijn, worden nog even uitgesteld. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor andere zaken, zoals onderzoek en publicatie. In de eerste helft van 2021 kunnen jullie dan ook enkele publicaties van het Steunpunt verwachten. Uiteraard verschijnen dit jaar onze tijdschriften Ode en Schatrijk. Ode staat in het teken van het landschap. Met Schatrijk verkennen we dit jaar het rijke ondergrondse erfgoed van het Oer-IJ.

Archeologie

Als vervolg op het digitale Ronde-Tafelgesprek over de archeologie in het Oer-IJ zal dit jaar een publicatie verschijnen over archeologie in relatie tot actuele thema’s in het Oer-IJ. De sprekers van het webinar werken hun presentatie uit tot een artikel. Voor de nieuwe fusiegemeente Dijk en Waard wordt de eerste verkenning gedaan naar het opstellen van een publicatie over archeologie, landschapsvorming en ontwikkeling van cultuurlandschap.

In 2019 verscheen het onderzoek vondstmeldingen over particuliere vondstmeldingen bij gemeenten. Naar aanleiding van dit rapport verschijnt het ‘Protocol Vondstmeldingen’, waarin particulieren kunnen lezen wat ze moeten doen bij bodemvondsten. In de bijbehorende handreiking staat een uitleg voor gemeenten.

Omgevingswet

Het derde deel van de serie Erfgoed in de Omgevingswet komt in maart uit. Dit is een co-auteurschap van juristen, een planoloog en een erfgoeddeskundige. Zij vertellen over de kansen en de aandachtspunten voor erfgoed in het omgevingsplan.

Voor archeologie in relatie tot de Omgevingswet is het Steunpunt een samenwerking aangegaan met het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU). Gezamenlijk wordt net als afgelopen jaar de LinkedIn pagina gevuld met artikelen en vragen. De artikelen zullen ook in onze nieuwsbrief verschijnen.

Gebouwd Erfgoed

Binnen het programma gebouwd erfgoed is vorig jaar een verduurzamingsprijsvraag uitgeschreven. De eigenaar van een monumentale villa in Bloemendaal won een expertsessie over de verduurzaming van zijn woning. Als vervolg op deze sessie verschijnt in april een handreiking over de verduurzaming van monumenten, geschreven in samenwerking met erfgoedadviseur en restauratiearchitect Kees Doornenbal.

Cultuurlandschap

In samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland doet het Steunpunt onderzoek naar de omgevingskwaliteit in de landgoederenzone Kennemerland. De landgoederenzone overstijgt de provinciegrenzen, aanleiding voor samenwerking met onze zuiderburen. Het onderzoek zal resulteren in beleidsrichtlijnen; hoe kunnen gemeenten de waarden van de landgoederenzone vertalen naar de omgevingsvisie en het omgevingsplan? Eenzelfde samenwerking zijn we aangegaan met Landschap Noord-Holland, maar dan gericht op groen erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Vanuit het programma archeologie en het cultuurlandschap is vorig jaar een casestudy uitgevoerd naar ‘in situ behoud’: wanneer is behoud in situ de beste manier voor de omgang met archeologisch erfgoed en in hoeverre is behoud in situ een realiseerbare optie? De publicatie van deze studie is voorzien in het eerste kwartaal.

Masterclasses

Vorig jaar organiseerde het Steunpunt voor de eerste keer de masterclasses; een drieluik over bouwtoezicht bij monumenten en een tweeluik over de Omgevingswet en gebiedsbiografieën. Heb je de masterclasses van 2020 gemist? Deze zijn terug te zien op onze website en binnenkort verschijnen de artikelen die we speciaal over deze thema’s geschreven hebben. Het was een groot succes en daarom bieden we in 2021 weer masterclasses aan. Ideeën voor onderwerpen zijn welkom, wij horen graag binnen welke thema’s jullie verdieping zoeken.

Tot slot heeft het veranderende Noord-Hollandse landschap onze aandacht. De energietransitie vraagt veel van het landschap, denk aan de zonnevelden die op verschillende locaties verschijnen. Aangepast beleid voor kleine windturbines zal deze vorm van energieopwekking in een stroomversnelling brengen. Omdat wij geloven in de kracht van inspirerende voorbeelden zijn we op zoek naar projecten waarbij turbines geplaatst zijn met aandacht voor ruimtelijke inpassing. Ken jij inspirerende voorbeelden? Laat het ons weten!

(Tekst: Marrit van Zandbergen en Yvette Burnier)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.