• Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en klimaatadaptatie

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

    Steeds meer gemeenten kampen met zowel droogte als wateroverlast. De kans daarop neemt toe door de klimaatveranderingen en verstedelijking. Dit vraagt om oplossingen om het overtollige water tegen te houden bij hogere pieken, op te kunnen slaan tijdens droge perioden en beter af te kunnen voeren in nattere perioden.

  • Bodemdaling: een bedreiging voor de archeologie?

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

    Archeologie, het vaak ongeziene erfgoed, is meestal geen thema wanneer er over bodemdaling wordt gesproken. Maar hoe terecht is dat? In hoeverre vormt bodemdaling een bedreiging voor de het ondergrondse archeologische erfgoed?