• Erfgoedteam: Omgevingskwaliteit door erfgoed

    Datum: 09 februari 2023

    Wat we onder erfgoed verstaan, wordt steeds breder. Aanvankelijk richtte men zich op de waarde van een object of gezicht. Daarnaast zijn er beschermingsvormen voor beeldbepalend erfgoed ontwikkeld. Ondanks deze mogelijkheden is of kan niet alles met een status beschermd worden. Zijn er dan nog andere mogelijkheden om de aanwezige erfgoedwaarden binnen het landelijk en stedelijk gebied te behouden? Om dit verder te onderzoeken organiseren wij dit Erfgoedteam over de bredere erfgoedwaarden in de bestaande leefomgeving.