• Het stadhuis van Hoorn: Post-65 monument in ontwikkeling

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stadhuis van Hoorn, dat in 2021 deels aangewezen is als gemeentelijk monument, wordt verduurzaamd, verbouwd en uitgebreid. Gemeente Hoorn maakt haar monumentale kantoor klaar voor de toekomst. Lees hier meer.

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed en participatie

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  In maart 2022 organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie een Erfgoedteam over diversiteit en inclusiviteit in relatie tot erfgoedbeleid. Tijdens dit Erfgoedteam werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning bij het organiseren van erfgoedparticipatie. Met: Michaela Hanssen en Lorna Cruickshanks. Lees hier het verslag en kijk de uitzending terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Categorie: Omgevingswet

  Op 11 mei 2022 organiseerden wij een Erfgoedteambijeenkomst over veel voorkomende casuïstiek en jurisprudentie, voor zowel erfgoedmedewerkers als de juristen en handhavers van de Noord-Hollandse gemeenten. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Ruwe diamant in het Haarlemmermeerse Bos

  Categorie: Gebouwd erfgoed

 • Een vervolg op kerkenvisies

  Datum: 03 maart 2022

  Drie sprekers over ambities in kerkenvisies én over de praktische uitvoering hiervan. Daarna kan je kiezen uit één van de drie werksessies.

 • Erfgoedteam: Wetgeving en jurisprudentie

  Datum: 11 mei 2022

  Op woensdag 11 mei organiseerde het Steunpunt een korte digitale Erfgoedteambijeenkomst over wetgeving en jurisprudentie. Een Erfgoedteam-bijeenkomst; van de reikwijdte bescherming van een monument tot onderhoudsplicht.

 • Een brede blik op cultuur

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  "Van collectie naar connectie, van gebouw naar gebruik, van objectgericht naar gebiedsgericht"