• Expertmeeting: Oer-IJ

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

    Hoe kunnen we de kernwaarden en ruimtelijke kwaliteiten van het Oer-IJ gebied behouden en versterken? De uitkomsten van de inspiratiebijeenkomst over de toekomst van een van de oudste landschappen van Noord-Holland.