• Interview Martin Vos: aardkundige waarden in de omgevingsverordening

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

    Noord-Hollandse bijzondere natuurlijke landschappen en landschapselementen worden sinds november 2020 beschermd door de omgevingsverordening (OV NH2020). Deze wijziging heeft consequenties voor gemeentelijk beleid. We gaan in gesprek met Martin Vos, beleidsadviseur omgevingsbeleid van provincie Noord-Holland.