• Werksessie tijdens bijeenkomst Samen Slimmer

  Werksessies Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland organiseert werksessies Omgevingswet en Erfgoed voor gemeenten. In vaste groepjes met drie tot vier gemeenten worden ervaringen uitgewisseld over erfgoed in relatie tot de Omgevingswet. Wil je met jouw gemeente ook meedoen?

 • [Persbericht] Lancering vierde editie erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op donderdagmiddag 15 juni 2023 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer op het Marineterrein in Amsterdam de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • Masterclass: Erfgoed en de gemeentelijke adviescommissie

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 26 mei 2021 over erfgoed en de gemeentelijke adviescommissie terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Cultureel erfgoed en de gebiedsbiografie

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Gemeenten zijn verplicht het landschap en erfgoed integraal met andere beleidsterreinen op te nemen in de omgevingsvisie. Een aandachtspunt is dat het erfgoed daadwerkelijk in het verhaal wordt verweven en niet een losstaande paragraaf wordt. De gebiedsbiografie is een goede manier om de kernkwaliteiten in woord en beeld te vatten en te koppelen aan de gemeentelijke ambities.

 • Verslag Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Op donderdag 12 november vond het Erfgoedteam Archeologie in de Omgevingswet plaats. Marjolein Kerkhof van Archeologie Delft en Femke Hogeboom van de Omgevingsdienst Utrecht deelden hun ervaringen en tips.

 • Masterclass: Gebiedsbiografie in de omgevingsvisie

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 3 december 2020 over de gebiedsbiografie in de omgevingsvisie terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Masterclass: Erfgoed in de omgevingsvisie

  Categorie: Omgevingswet

  Kijk hier de masterclass van 19 november 2020 over erfgoed in de omgevingsvisie terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Vier acties om archeologisch erfgoed beter te beschermen onder de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  De Omgevingswet komt eraan! Met onderstaande acties zorg je ervoor dat een goede omgang met archeologie stevig verankerd is in het proces.

 • Participatie en erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  De manier waarop men voldoet aan de participatieplicht is in de Omgevingswet niet vastgelegd. Dit geeft stof tot nadenken, want er zijn verschillende manieren waarop participatie vormgegeven kan worden.

 • Archeologie visualiseren met kwaliteit?

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Archeologie kan dienen als inspiratiebron bij het inrichten van de openbare ruimte. Maar hoe zorg je daarbij voor kwaliteit en een goed ontwerp?

 • Met archeologie meer omgevingskwaliteit

  Categorie: Archeologie, Omgevingswet

  Meer omgevingskwaliteit met archeologie? Ja graag, maar hoe dan? We interviewen kennisdragers over wat zij zien als belangrijke punten en methoden. Maar ook de kennisvragers komen aan bod, net zoals verschillende visies op het onderwerp. Ben jij ook (al) aan de slag met archeologie binnen het omgevingsbeleid? Of heb je een vraag? Laat het ons weten. Hier onder hebben we al een paar algemene punten aangestipt. Denk en praat mee!

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie: Inzichten en handige tips. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Niet gecategoriseerd, Omgevingswet

  Steeds meer gemeenten maken werk van de Omgevingswet. Sommige gemeenten hebben al een omgevingsvisie opgesteld, maar de meeste gemeenten beginnen daar nu mee. In dit artikel kun je lezen hoe je erfgoed goed kan borgen in de omgevingsvisie en kan controleren of de omgevingsvisie aan de juridische plichten voldoet.

 • Stolpenstructuren in het omgevingsplan

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Gemeenten spelen een centrale rol bij het behoud en de herbestemming van leegkomende stolpboerderijen. Dit artikel richt zich op de ruimtelijke verankering van de stolpenstructuren. De onderzochte methodes kunnen echter ook toepasbaar zijn op andere ruimtelijke structuren, zoals dijken, militaire stellingen, wegen van historische waarde en beschermde stads- of dorpsgezichten.

 • Een ‘to-do-lijstje’ voor erfgoed en de Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  In het overgangsrecht is opgenomen dat als een gemeente in 2021 nog geen omgevingsplan heeft, de geldende planregimes zullen worden samengevoegd en tot uiterlijk 2029 van kracht blijven. Maar niet alle regels met betrekking tot erfgoed vallen automatisch onder het overgangsrecht. Wat moeten gemeenten vóór 2021 hebben geregeld? We zetten het voor je op een rijtje en geven uitleg over het overgangsrecht.

 • Verslag gebiedsbiografie en de Omgevingswet

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Op dinsdag 15 oktober organiseerde het Steunpunt een bijeenkomst over de gebiedsbiografie als basis voor de omgevingsvisie. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • Verslag Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om 15 mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met de RCE de cursus Erfgoed in de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • Historische verenigingen, ambtenaren en de Omgevingswet

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 27 mei bracht het Steunpunt historische verenigingen en ambtenaren samen bij een bijeenkomst over de Omgevingswet. Lees hier het verslag.

 • De gebiedsbiografie in de praktijk

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Een analyse van de praktische toepassing (als onderdeel van de omgevingsvisie) van het concept Biografie van het landschap. Met voorbeelden uit Stichtse Vecht en Haarlem.

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op dinsdag 16 oktober organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de cursus Erfgoed in de Omgevingsvisie, waar werd ingegaan op de integratie van erfgoed in de omgevingswet die in 2021 in werking treedt.