• Handreiking Waardengestuurde Transformatiekaders

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    In steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt, vormt de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Binnenkort is hierover meer informatie op deze pagina te vinden.

  • Archeologie voor gemeenten

    Categorie: Archeologie

    "Zo’n 3.000 jaar geleden hakte hier iemand hout en stookte een vuurtje. De prehistorie lijkt even heel dichtbij."