• Stolpenloket

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    De regels, processen en mogelijkheden ten aanzien van restauratie, verbouwing, verduurzaming en herbestemming van stolpboerderijen zijn vaak voor zowel gemeenten als initiatiefnemers complex. Het stolpenloket kan uitkomst bieden door het leveren van inhoudelijke expertise en beantwoorden van vragen over o.a. beleid, processen, subsidies, architectuur en cultuurhistorie.