Hieronder staan alle evenementen uit het archief van de agenda.

Klik hier voor de actuele agenda.

 • Steunpunt Erfgoedteam: De leefbare kern

  Datum: 12 juni 2024

  Op woensdag 15 mei van 09.30 tot 11.00 organiseert het Steunpunt een online Erfgoedteambijeenkomst over het benutten van kaartsystemen binnen de gemeentelijke organisatie.

 • Steunpunt Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

  Datum: 15 mei 2024

  In de kernen van veel dorpen en steden wordt gewerkt aan leefbaarheid, bijvoorbeeld door verkeer (grotendeels) te weren. De openbare ruimte wordt opnieuw vormgegeven en dat biedt kansen. Op woensdag 12 juni van 09.30 tot 11.00 organiseert het Steunpunt een online Erfgoedteambijeenkomst over het combineren van verschillende opgaven in de bebouwde omgeving.

 • Foto van terp Avendorp bij Schagen

  Basismodule: vergunningverlening bij archeologische, gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten

  Datum: 23 april 2024

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland organiseert speciaal voor vergunningverleners de basismodule ‘Vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten’.

 • Steunpunt Erfgoedteam: Op en rondom de hei

  Datum: 16 april 2024

  Op dinsdagmiddag 16 april gaan we weer naar buiten voor de lente-excursie van het Erfgoedteam. We stappen op de fiets om de gevarieerde omgeving van Hilversum en Laren te ontdekken.

 • Luchtfoto van Huis van Nuwendoorn

  Inspiratiesessie archeologie & beleefbaarheid

  Datum: 28 maart 2024

  De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaatsvindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe zorg je ervoor dat dit soort situaties zichtbaar worden? Hoe kun je archeologie ervaren en beleven?

 • Stolpboerderij in de Hargerpolder

  Erfgoedteam: archeologie onder monumenten

  Datum: 06 maart 2024

  De bescherming van monumenten gaat meestal niet verder dan de funderingen daarmee wordt de vaak archeologisch waardevolle ondergrond over het hoofd gezien. Hoe ga je hiermee om?

 • Netwerk voor Erfgoedprofessionals – Omgevingsvergunning monument

  Datum: 28 november 2023

  Binnen het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals leren startende erfgoedprofessionals elkaar en het vak beter kennen. Het Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals bezoekt Kasteeltuin Assumburg.

 • Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

  Datum: 22 november 2023

  Archeologische beleidskaarten krijgen onder de Omgevingswet een plek in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De implementatie vraagt niet alleen om een geschikt technisch formaat, ook om borging van de onderbouwing van de kaarten. Hoe ver is jouw gemeente met de implementatie? Wat kun je nog doen, hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, en kun je dit moment aangrijpen om nog meer te doen voor archeologie in jouw gemeente? Je bent van harte welkom op 22 november.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Molensymposium: Molenbiotoop in de Omgevingswet

  Datum: 19 oktober 2023

  Op 19 oktober 2023 organiseert het steunpunt in samenwerking met de Noord-Hollandse Molenfederatie van 14:00 tot 17:00 uur het Molensymposium over de molenbiotoop in de Omgevingswet.

 • Basismodules voor niet-erfgoedambtenaren: Verduurzaming en erfgoed

  Datum: 03 oktober 2023

  Verduurzaming heeft invloed op ons erfgoed en het cultuurlandschap. De betrokken partijen zijn in gesprek om een afweging te maken tussen toekomstbestendigheid en behoud van erfgoedwaarden. Speciaal voor niet-erfgoedambtenaren organiseert het Steunpunt op 3 oktober een basismodule over erfgoed en verduurzaming.

 • Westfriese Omringdijk voor ambtenaren

  Datum: 27 september 2023

 • Erfgoedteam: Erfgoed aan de Omgevingstafel

  Datum: 13 september 2023

  In steeds meer gemeenten worden omgevingstafels ingericht om plannen in een vroeg stadium vanuit verschillende belangen te kunnen bespreken. Ook worden steeds vaker erfgoedplannen geagendeerd. We gaan met elkaar in gesprek over de soorten omgevingstafels die er zijn en hoe je als erfgoedspecialist in een vroeg stadium kan meedenken en wat je nodig hebt om goed te kunnen adviseren. Meer informatie over het programma volgt binnenkort, maar meld je alvast aan.

 • Samen Slimmer 2023: Het omgevingsplan

  Datum: 15 juni 2023

  Donderdagmiddag 15 juni organiseren wij wederom een interessante en vooral praktische bijeenkomst over werken in de Omgevingswet. Dit jaar zoomen we in op het omgevingsplan en lanceren we de vierde editie van erfgoedmagazine ode.

 • Erfgoedteam: Erfgoedvrijwilligers

  Datum: 10 mei 2023

  Veel Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers komen eerder handjes tekort dan dat ze tijd over hebben. De inzet van erfgoedvrijwilligers bij je werk kan veel toevoegen. Denk aan de organisatie van Open Monumentendag, erfgoededucatie, monumenteninventarisaties, toezicht of het leveren van input bij nieuw beleid. Tijdens dit erfgoedteam vragen we Noord-Hollandse erfgoedmedewerkers en -vrijwilligers om te vertellen over hun ervaringen. Wat zijn de voordelen en de nadelen, de succesverhalen en de valkuilen. Hoe zet je de erfgoedvrijwilliger in zijn kracht? Deze erfgoedteambijeenkomst is bij te wonen op uitnodiging.

 • Erfgoedteam lente-excursie: Bijlmer

  Datum: 12 april 2023

  Op 12 april vindt de lente-excursie van het Erfgoedteam plaats in de Bijlmer. Het thema van de excursie is inclusief erfgoed. Welke erfgoedwaarden bestaan er nog meer naast de traditionele erfgoedwaarden? Hoe kom je daar achter – hoe kun je participatie op een inclusieve manier organiseren? En hoe kun je die alternatieve erfgoedwaarden zichtbaar maken? Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

 • Masterclass Groen erfgoed in de Omgevingswet

  Datum: 27 maart 2023

  Groen erfgoed, waar hebben we het dan over? Wanneer zijn tuinen, parken, plantsoenen, lanen of landschapsstructuren erfgoed? Hoe waardeer je groen erfgoed en hoe borg je groen erfgoed in beleid? Leer er alles over in onze Masterclass!