Basisdocument Zuidelijk Duingebied

In het duingebied van Kennemerland wordt al millennia gewoond, omdat duinruggen van oudsher aantrekkelijke bewoningsplaatsen waren. Door zandverstuivingen zijn oude bewoningssporen veelal begraven en beschermd door een pakket duinzand. Hierdoor zijn ze goed geconserveerd en zeer waardevol voor onze kennis over de bewoning in verschillende tijden. Provincie Noord-Holland heeft het gebied daarom aangeduid als provinciaal archeologiegebied.

Maar hoe ga je om met dit bijzondere erfgoed als er ook ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied? Dit onderwerp kwam ter tafel tijdens een rondetafelgeprek, dat is uitgewerkt tot het Basisdocument Zuidelijk Duingebied. Het basisdocument is via onderstaande knoppen te downloaden. Het Steunpunt publiceerde over het gebied eveneens een SCHATRIJK. Een overzicht van alle basisdocumenten is hier terug te vinden.

(Beeldverantwoording: Linda Verniers, Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Gemeenten bevoegd gezag vergunningverlening bij archeologische rijksmonumenten

    Categorie: Archeologie

    Met inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument.

  • Benutten en beleven van archeologie

    Categorie: Archeologie

    De fundamenten van een kasteel die volledig onder de grond liggen, een opgraving die achter hekken plaats vindt of bijzondere vondsten, maar geen plek om ze te laten zien. Hoe maken gemeenten archeologie zichtbaar en beleefbaar?