• Stolpboerderij in de Hargerpolder

  Erfgoedteam: archeologie onder monumenten

  Datum: 06 maart 2024

  De bescherming van monumenten gaat meestal niet verder dan de funderingen daarmee wordt de vaak archeologisch waardevolle ondergrond over het hoofd gezien. Hoe ga je hiermee om?

 • Foto van Fort te Schans op Texel

  Presentatie Schatrijk Texel

  Datum: 20 december 2023

  De nieuwste Schatrijk komt uit! De archeologie van het eiland Texel, in artikelen, interviews en veel beeldmateriaal. Meld je aan voor de presentatie.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

  Datum: 22 november 2023

  Archeologische beleidskaarten krijgen onder de Omgevingswet een plek in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De implementatie vraagt niet alleen om een geschikt technisch formaat, ook om borging van de onderbouwing van de kaarten. Hoe ver is jouw gemeente met de implementatie? Wat kun je nog doen, hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, en kun je dit moment aangrijpen om nog meer te doen voor archeologie in jouw gemeente? Je bent van harte welkom op 22 november.

 • Presentatie Schatrijk West-Friesland

  Datum: 23 maart 2023

  Op 23 maart presenteert het Steunpunt de archeoglossy SCHATRIJK West-Friesland in Kasteel Radboud in Medemblik.

 • Erfgoedteam: Tuinarcheologie

  Datum: 21 juni 2023

  Tuinarcheologie is van grote waarde bij nieuwe tuinontwerpen, maar hoe? Op woensdag 21 juni bespreken we dit en meer in het Erfgoedteam.

 • De resultaten van Scars of War

  Datum: 09 februari 2023

  Op donderdag 9 februari vindt een online bijeenkomst plaats, waarin de resultaten van onderzoeksproject Scars of War gepresenteerd worden.

 • Masterclass: Archeologie in de Omgevingswet

  Datum: 18 oktober 2022

  In 2023 treedt de Omgevingswet in werking: archeologie wordt hierdoor onderdeel van de integrale benadering bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Tijdens deze online masterclass Archeologie in de Omgevingswet praat Nathalie Vossen ons bij over de plek van archeologie in het bestel en de kansen die archeologie biedt voor een goede omgevingskwaliteit.

 • Erfgoedteam: Energiesystemen en archeologie

  Datum: 23 november 2022

  Bij de aanleg en werk aan energiesystemen wordt de bodem geroerd. Dit kan effect hebben op archeologische resten. Hoe ga je hier als gemeente mee om? Je hoort het op 23 november bij het Erfgoedteam.

 • Scars of War: bijeenkomst voor gemeenten

  Datum: 27 juni 2022

  Op maandagochtend 27 juni vindt een online bijeenkomst op uitnodiging plaats, waarin Steunpunt Monumenten en Archeologie betrokken gemeenten in Noord-Holland bijpraat over onderzoeksproject Scars of War.

 • Erfgoedteam: Vroeger beginnen met archeologie

  Datum: 07 september 2022

  Archeologie en nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening staan vaak op gespannen voet. Voor de beste omgang met archeologie is het voor erfgoedambtenaren relevant om het onderwerp vroeg te agenderen. In dit erfgoedteam op 7 september bespreken we hoe dat goed kan.

 • Erfgoedteam: Behoud in situ van ondergronds erfgoed

  Datum: 16 november 2021

  Op 16 november bespreken we tijdens een online Erfgoedteambijeenkomst het behouden van archeologie in situ. Lees hier meer informatie en meld je aan.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Oer-IJ

  Datum: 04 november 2021

  Op donderdag 4 november vindt de feestelijke presentatie plaats van de archeoglossy SCHATRIJK. Dit jaar staat het Oer-IJ centraal.

 • Erfgoedteam: Handhaving en Archeologie

  Datum: 15 april 2021

  Op donderdag 15 april 2021 organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam met als thema: Handhaving en Archeologie

 • Netwerkbijeenkomst: netwerken in corona tijd GEANNULEERD

  Datum: 11 februari 2021

  De netwerkbijeenkomst van 11 februari is komen te vervallen. De onderwerpen die voor deze dag waren geagendeerd, worden verplaatst naar een ander moment. Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen bij een van onze bijeenkomsten.

 • Ronde-Tafelgesprek Oer-IJ

  Datum: 13 januari 2021

  Elk jaar belicht het Steunpunt Monumenten & Archeologie één of meerdere provinciale archeologiegebieden. Op 13 januari 2021 is het de beurt aan het Oer-IJ. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek

  Datum: 01 december 2020

  Op dinsdag 1 december vindt de digitale overhandiging van de nieuwe archeoglossy SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek plaats. Gedeputeerde van cultuur Zita Pels overhandigt middels een korte film de nieuwe SCHATRIJK aan de inwoners van deze twee archeologieregio's.

 • Erfgoedteam: Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk

  Datum: 20 augustus 2020

  Wat moet en kan je als gemeente met particuliere vondstmeldingen? In het 'Erfgoedteam Vondstmeldingen in de gemeentelijke praktijk' stellen we deze en andere vragen ter discussie.

 • Verslag Community Archaeology

  Categorie: Archeologie

  Op dinsdag 5 november organiseerden we de bijeenkomst Community Archaeology. Tijdens deze bijeenkomst werd verteld en gediscussieerd over de mogelijkheden om archeologie breder binnen gemeenten in te zetten. Lees hier het verslag.

 • Ronde-Tafelgesprek Gooi en Vechtstreek

  Datum: 10 oktober 2019

  Op 10 oktober organiseert het Steunpunt een Ronde-Tafelgesprek over provinciaal archeologiegebied Gooi en Vechtstreek.

 • Presentatie archeoglossy SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied

  Datum: 03 juli 2019

  Op woensdag 3 juli presenteert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland de archeoglossy SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied.

 • Community Archaeology

  Datum: 05 november 2019

  Hoe zorg je als gemeente voor een breder draagvlak voor archeologisch beleid? Op 5 november organiseert het Steunpunt hierover de bijeenkomst Community Archaeology.

 • Netwerkbijeenkomst: Bloemendaal

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Wat te doen met Jong Archeologisch Erfgoed? Lees hier het verslag over de netwerkbijeenkomst te Bloemendaal over dit vraagstuk.

 • Erfgoedteam: Ondergronds religieus erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

 • De Nationale Archeologiedagen 2018

  Datum: 12 oktober 2018

  De drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken.

 • Themabijeenkomst Erfgoedteam – Religieus erfgoed III

  Datum: 11 april 2018

  Het derde deel van de erfgoedteam reeks religieus erfgoed.