Erfgoed is voor iedereen – kennismaken met gedeputeerde Rosan Kocken

Rosan Kocken (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur en erfgoed. Rosan gelooft dat de wereld, duurzamer, gezonder en inclusiever kan, ook voor erfgoed ziet zij kansen.

“Eén van mijn favoriete plekjes is het openbare terras van Artis,” vertelt Rosan Kocken. “Bezoekers genieten van de historische omgeving (Artis telt wel 27 monumenten!) terwijl zij aanvankelijk kwamen voor een kopje koffie, een picknick of een bezoek aan de dierentuin. Hier is het erfgoed écht onderdeel van de maatschappij, de gebouwen zijn duurzaam en hebben een belangrijke functie en worden gebruikt en beleefd door een breed publiek.”

Inclusiviteit en diversiteit belangrijke pijlers voor erfgoed

Volgens Rosan Kocken zijn inclusiviteit en diversiteit belangrijke pijlers voor erfgoed. Net zoals in Artis hoort erfgoed een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van onze dynamische wereld en geen geïsoleerde uitzonderingspositie te hebben. Inclusiviteit en diversiteit zijn vanuit meerdere oogpunten belangrijk. Enerzijds wordt erfgoed betekenisvol voor meer mensen wanneer het functioneel is en midden in de maatschappij staat. Mensen die niet bewust een bezoek brengen aan erfgoed, maar er zijdelings mee te maken krijgen, voelen daardoor toch binding met de historische omgeving. Denk aan de kerk in het dorp; ook zonder de religieuze betekenis vormt deze een ijkpunt in de omgeving. Dit is inclusief erfgoed, erfgoed dat er echt bij hoort.

Daarnaast voelt niet iedereen zich aangesproken door de ‘traditionele monumenten en verhalen’, want niet iedereen heeft een verleden in Nederland. Door de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven te bekijken bereiken we een grotere en diverse groep mensen, die zich daardoor thuisvoelen of herkennen. In de tentoonstelling Twee werelden in één wrak worden archeologische vondsten vanuit meerdere perspectieven bekeken. “Het is een zeer respectvolle manier om met onze geschiedenis om te gaan, een goed voorbeeld van divers erfgoed wat mij betreft.”

Door erfgoed deel te maken van cultuureducatie worden we bewust van deze betekenis, versterkt het de maatschappelijke bestemming en wordt het draagvlak vergroot. Rosan Kocken vindt het daarbij belangrijk dat ook lokaal erfgoed zichtbaar is.

Het Steunpunt en inclusiviteit en diversiteit

Het Steunpunt besteedt in opdracht van de provincie veel aandacht aan inclusiviteit en diversiteit. We doen onderzoek naar het onderwerp en organiseren bijeenkomsten, waarin in deze nieuwsbrief verslag van wordt gedaan:

Meerstemmigheid in gemeentelijk erfgoedbeleid

Naar een inclusieve erfgoedpraktijk

(Beeldverantwoording: Gedeputeerde Cultuur en erfgoed Rosan Kocken. Foto van Provincie Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.