• Stolpboerderij in de Hargerpolder

  Erfgoedteam: archeologie onder monumenten

  Datum: 06 maart 2024

  De bescherming van monumenten gaat meestal niet verder dan de funderingen daarmee wordt de vaak archeologisch waardevolle ondergrond over het hoofd gezien. Hoe ga je hiermee om?

 • Erfgoedteam: Bouwhistorie en Archeologie

  Datum: 08 november 2023

  Op 8 november organiseert het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een Erfgoedteam over de meerwaarde van de combinatie van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.

 • Erfgoedteam: Schone schijn – schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels

  Datum: 10 februari 2022

  In dit Erfgoedteam over de schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels laten wij twee vakspecialisten aan het woord over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij gevelherstel. Vervolgens gaan we in gesprek hierover!

 • Hoe is het met? Herbestemming: Fort K’IJK – Uitgeest [update 2022]

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Het herbestemmingstraject Fort K’ijk is inmiddels een paar jaar geleden afgerond en in het voormalig militaire fort wonen sindsdien autistische jongvolwassenen. Hoog tijd voor een update anno 2022. Het Steunpunt ging in gesprek met Telly Noutsis, directeur van de exploitant de Heeren van Zorg, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van de exploitatie.