Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland

Steunpunt Erfgoedteam: Erfgoed op de kaart

Online Emmastraat 111, Alkmaar

In de kernen van veel dorpen en steden wordt gewerkt aan leefbaarheid, bijvoorbeeld door verkeer (grotendeels) te weren. De openbare ruimte wordt opnieuw vormgegeven en dat biedt kansen. Op woensdag 12 juni van 09.30 tot 11.00 organiseert het Steunpunt een online Erfgoedteambijeenkomst over het combineren van verschillende opgaven in de bebouwde omgeving.

Netwerk voor erfgoedprofessionals – Post 65

Volgt

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt alle wetgeving en regels die betrekking hebben op leefomgeving gekoppeld in één digitale omgeving: het DSO. Iedere gemeente moet met het DSO aan de slag, maar hoe werkt dat eigenlijk?

Steunpunt Erfgoedteam: De leefbare kern

Online Emmastraat 111, Alkmaar

Op woensdag 15 mei van 09.30 tot 11.00 organiseert het Steunpunt een online Erfgoedteambijeenkomst over het benutten van kaartsystemen binnen de gemeentelijke organisatie.

Samen Slimmer 2024

Volgt

Na het succes van vorig jaar organiseert het Steunpunt dit jaar wederom een inspirerende en praktische bijeenkomt over werken onder de Omgevingswet. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 19 juni 2024. Tijdens deze dag wordt ook het eerste exemplaar van de vijfde uitgave van het erfgoedtijdschrift ode aan gedeputeerde Jelle Beemsterboer overhandigd. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Ga naar de bovenkant