Op dinsdag 23 april organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed speciaal voor vergunningverleners en beleidsmedewerkers erfgoed en archeologie de basismodule over de vergunningverlening bij archeologische, gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten.

Waarom organiseren we deze bijeenkomst?

Het wijzigen van een rijksmonument is vaak vergunningplichtig, waarbij de aanvraag natuurlijk getoetst wordt voor de vergunning kan worden verleend. Maar wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken?

Voor gebouwde en aangelegde (groene) rijksmonumenten lag de bevoegdheid met betrekking tot de vergunningverlening al bij de gemeente. Voor archeologische rijksmonumenten is dat met inwerkingtreding van de Omgevingswet ook het geval. Vanaf nu is de gemeente het bevoegd gezag bij zogeheten meervoudige aanvragen bij archeologische rijksmonumenten. Bijvoorbeeld in combinatie met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit. Meestal gaat het om verstoring in de bodem van het archeologische monument. Bij zichtbare archeologische monumenten zoals terpen, kasteelterreinen en grafheuvels gaat het naast fysieke aanpassingen ook om de activiteiten die de belevingswaarde van het rijksmonument aantasten.

Wat ga je leren?

Tijdens de basismodule leer je hoe je aanvragen bij rijksmonumenten (archeologisch, groen en gebouwd) in behandeling neemt. We gaan in op de wet- en regelgeving. Wat is er veranderd in de wetgeving en wat betekent dit voor de bevoegdheid? Verder zullen we ingaan op het proces van vergunningverlening. Welke stukken moeten worden aangeleverd? Wat zijn de indieningsvereisten en wie vraag je om advies?

Programma

Het programma volgt. Houd onze website en mail in de gaten.

Voor wie en aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers vergunningverlening en beleidsmedewerkers erfgoed en archeologie van Noord-Hollandse gemeenten. Wil je deze uitnodiging delen met eventueel andere geïnteresseerden binnen jouw organisatie? Voor vragen kun je contact opnemen met Renee Stroomer via r.stroomer@mooinoord-holland.nl

(Beeldverantwoording: De terp Avendorp is aangewezen als archeologisch rijksmonument. Uit: de Stolpenwaarderingskaart)

Datum en tijd
23 april van 10:00 tot 11:30
Orgnisator
    Locatie
    Evaluatie
    Wat vond je van deze bijeenkomst?
    indien niet van toepassing, kies 'particulier'