Basismodule voor niet-erfgoedambtenaren: ‘Verduurzaming en erfgoed’

Speciaal voor niet-erfgoedambtenaren organiseert het Steunpunt een basismodule over verduurzaming. Wie werkt aan de verduurzaming van gebouwen, de energietransitie, de warmtetransitie, klimaatadaptie en de versterking van de natuur, merkt al dat er verschillende belangen afgewogen moeten worden. De ruimtelijke inpassing vraagt om een integrale aanpak en daarom willen we jullie informeren over dit onderwerp.

Programma

Sprekers en onderwerpen:

• Felix Kusters (ERM) over het energiezuinig maken van monumenten
• Marrit van Zandbergen (Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland) over beleid voor zonnepanelen op erfgoed.
• Untung Buter (Programmabureau Hollandse waterlinies Noord-
Holland) over hernieuwbare energie op uitzonderlijke erfgoedsites.
• Annika Blonk (Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland) over de effecten van de energietransitie op archeologie.

Voor wie en aanmelden

De basismodule is digitaal en wordt georganiseerd op 3 oktober van 9.30 tot 11.00 uur. Je kunt je alvast aanmelden via onderstaand formulier.

In 2022 ontwikkelde het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. In twee sessies kwamen de thema’s gebouwd erfgoed, cultuurlandschap, archeologie en de plek van erfgoed in de Omgevingswet aan de orde.

(Beeldverantwoording: André Russcher)

Datum en tijd
3 oktober, 2023 van 09:30 tot 11:00
Orgnisator
    Locatie
    Evaluatie
    Wat vond je van deze bijeenkomst?
    indien niet van toepassing, kies 'particulier'