Erfgoedteam: archeologie onder monumenten

Op woensdag 6 maart organiseren we van 09.30 tot 11.00 uur een online Erfgoedteam over de archeologie onder monumenten:

De bescherming van monumenten gaat meestal niet verder dan de funderingen daarmee wordt de vaak archeologisch waardevolle ondergrond over het hoofd gezien. Deze krijgt dan niet de bescherming die het verdient. Dit komt bijvoorbeeld voor in oude binnensteden, waar je direct onder het tegelwerk van een keuken al sporen uit de 15e eeuw kunt aantrekken. Of bij oude stolpboerderijen die gebouwd zijn op middeleeuwse terpen, die natuurlijk vol archeologie zitten. Bij een simpele ingreep als de aanleg van riolering of het aanbrengen van vloerisolatie kan waardevolle archeologie verloren gaan.

In welke gevallen is deze problematiek nog meer aan de orde en hoe kan de gemeentelijke erfgoedmedewerker hierop inspelen? Tijdens dit Erfgoedteam gaan we met elkaar in gesprek over deze problematiek en verkenning we mogelijke oplossingsrichtingen.

Cecilia Verschoor (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Rob van Eerden (provincie Noord-Holland) en Carla Soonius (Archeologie West-Friesland) leiden het onderwerp in met voorbeelden uit het veld. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over oplossingsrichtingen.

Graag nodigen wij alle medewerkers die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden met erfgoed bezig zijn voor deze bijeenkomst uit.

Aanmelden kan via de onderstaande knop, deelname is kosteloos. Bij vragen kun je contact opnemen met Renee Stroomer via r.stroomer@mooinoord-holland.nl

(Beeldverantwoording: Hargerpolder, Anna Groentjes)

Datum en tijd
6 maart van 09:30 tot 11:00
Orgnisator
    Locatie
    Evaluatie
    Wat vond je van deze bijeenkomst?
    indien niet van toepassing, kies 'particulier'