Samen Slimmer: Aan de slag met het omgevingsplan

Na het succes van vorig jaar organiseert het Steunpunt dit jaar wederom een inspirerende en praktische bijeenkomt over werken onder de Omgevingswet bij Pension Homeland op het Marineterrein in Amsterdam.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 15 juni 2023 en staat volledig in het teken van het omgevingsplan omgevingsplan en de lancering van de vierde editie van erfgoedtijdschrift ode. Leer over de actuele ontwikkelingen op dit gebied en hoe je het omgevingsplan in kunt zetten voor goede omgevingskwaliteit. Meld je nu aan voor de bijeenkomst en één van de werksessies.

Programma

13.00-13.30 uur Inloop met koffie en thee

13.30-13.45 uur Opening door dagvoorzitter

13.45-14.30 uur Joske Poelstra (Rho) en Bas Schout (Buro Schout)

14.30-14.45 uur Koffiepauze

14.45-15.30 uur Panelgesprek

15.30-15.45 uur Lancering erfgoedtijdschrift ode

15.45-16.00 uur Pauze

16.00-16.45 uur Eén werksessie of rondleiding naar keuze

16.45-17.00 uur Afsluiting (plenair)

17.00-18.00 uur Borrel

Plenair: Joske Poelstra (Rho) en Bas Schout (Buro Schout) over Cultureel erfgoed en omgevingskwaliteit in de praktijk

Joske is omgevingsjurist en maakt zelf omgevingsplannen waardoor zij goed kan laten zien hoe een omgevingsplan in elkaar steekt en hoe je cultureel erfgoed daarin op kan nemen. Ook is ze betrokken geweest bij het opstellen van de voorbeeldregels voor cultureel erfgoed in het omgevingsplan in opdracht van de RCE en zal ze de deelnemers uitleggen hoe deze te lezen en interpreteren en wat er veranderd is.

Bas is planoloog en heeft ervaring met het integreren van verschillende beleidsterreinen in ruimtelijk beleid. Tijdens de bijeenkomst zal hij laten zien hoe je ruimtelijke kwaliteiten met het omgevingsplan gebiedsgericht kan beschermen en benutten. Ook zonder gebouwen of gebieden een beschermde status te geven, kun je met het omgevingsplan sturen op kwaliteit.

Vers van de pers, lancering ode

Tijdens deze dag wordt het eerste exemplaar van de vierde uitgave van het erfgoedtijdschrift ode aan gedeputeerde Rosan Kocken overhandigd.

Panelgesprek: Omgevingskwaliteit door erfgoed (ode)

Ter ere van de lancering van de vierde ode gaan de gedeputeerde en een aantal van de auteurs en geïnterviewden met elkaar en het publiek in gesprek over de verschillende benaderingen van ‘omgevingskwaliteit door erfgoed’ die in ode aan bod komen.

Panelleden: Ana Pereira Roders (hoogleraar Heritage and Values, TU Delft), Joost Tennekes (wetenschappelijk onderzoeker PBL), Anita Blom (specialist Post 65), Thijs Visser (wethouder Erfgoed, gemeente Stede Broec), Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) en Rosan Kocken (provincie Noord-Holland).

Werksessie 1: Cultureel erfgoed in het omgevingsplan van gemeente Meppel

Eén van de gemeenten waar Joske Poelstra (Rho) betrokken is bij het opstellen van een omgevingsplan is Meppel. In Meppel wordt gewerkt aan een wijziging van het omgevingsplan voor het deelgebied Binnenstad-Centrumschil. Hoe wordt daarin omgegaan met vergunningvrij bouwen, provinciale en gemeentelijke monumenten, de omgeving van het monument, een rijksbeschermd gezicht en te verwachten archeologische monumenten? Samen met jurist Guido Siebel van gemeente Meppel legt ze uit welke keuzes er gemaakt zijn en gaat ze met jullie in gesprek over hoe je dit wel of niet kunt toepassen.

Werksessie 2: Post 65 erfgoed in het omgevingsplan van gemeente Den Helder

De bijeenkomst is inmiddels vol. Je kunt je alleen nog aanmelden voor de reservelijst. 

Bas Schout (Buro Schout) maakt samen met Marrit van Zandbergen (MOOI Noord-Holland) voor gemeente Den Helder een waardering van het Koggeschip, een post 65 buurt. Hoe kunnen deze waarden vervolgens in het omgevingsplan geborgd worden? Participatie speelt een belangrijke rol in dit proces. Met de deelnemers gaan zij in gesprek over het beschermen van waardevolle stedenbouwkundige structuren in het omgevingsplan.

Werksessie 3: Landschappelijke waarden in het omgevingsplan

Lisa Timmerman (MOOI Noord-Holland) is auteur van meerdere publicaties over landschappelijke waarden in het omgevingsplan. Tijdens de werksessie gaat ze in op de vraag hoe gemeente overstijgende landschapsstructuren op dit moment zijn geborgd in regelgeving, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en samen na te denken over de borging onder de Omgevingswet.

Werksessie 4: Rondleiding over het Marineterrein

Het Marineterrein was tot 2015 gesloten voor het publiek vanwege zijn militaire functie. Sindsdien ontwikkelt het terrein zich tot een nieuwe stadswijk met een community van innovatieve bedrijven. De rondleiding wordt gegeven door de Gebouwengids.

Praktisch

Let op: Er is beperkt parkeergelegenheid rond het Marineterrein. De dichtstbijzijnde parkeergarage is onder het Muziekgebouw aan ’t IJ, vanaf daar is het een kwartiertje lopen. Met het openbaar vervoer vanaf Centraal station: tram 26, bus 43 of 22 (halte Kattenburgerstraat).

De bijeenkomst is inmiddels vol. Je kunt je alleen nog aanmelden voor de reservelijst. 

(Beeldverantwoording: Samen Slimmer 2022, foto André Russcher)

Datum en tijd
15 juni, 2023 van 13:00 tot 18:00
Orgnisator
    Locatie
    Evaluatie
    Wat vond je van deze bijeenkomst?
    indien niet van toepassing, kies 'particulier'