Westfriese Omringdijk voor ambtenaren

Op woensdagochtend 27 september organiseert het Steunpunt in samenwerking met de erfgoedafdelingen van een aantal gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijeenkomst over de Westfriese Omringdijk. De bijeenkomst vindt plaats in de Hervormde Kerk van Eenigenburg, vlakbij de dijk.

De Westfriese Omringdijk is belangrijk voor de identiteit van West-Friesland. Het vertelt het verhaal van de regio en is een prachtige structuur die de verschillende Westfriese gemeentes met elkaar verbindt. Maar hoe staat het eigenlijk met het bewustzijn van de waarde van de dijk? Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de bijzondere waarde van de dijk onder de aandacht kunnen brengen, hoe de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de dijk behouden kan blijven, ook met het oog op eventuele ontwikkelingen en hoe gemeenten hierin kunnen samenwerken.

Voorlopig programma

09.30 – 10.00 uur Inloop met koffie en thee met iets lekkers
10.00 – 10.30 uur Welkom en introductie door Kim Zweerink

10.10-10.30 uur Het verhaal van de Westfriese Omringdijk door Carla Soonius
10.30 – 11.30 uur Werksessies
11.30 – 12.00 uur Afsluiting plenair
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 15.00 uur Excursie (optioneel)

Samen met de erfgoedadviseurs van een aantal gemeenten langs de dijk, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we twee werksessies voorbereid over de volgende onderwerpen. Meld je aan voor één van de werksessies:

 • Werksessie 1: Bekendheid en beleefbaarheid: Er zijn verschillende initiatieven die het bijzondere verhaal van de dijk vertellen, zoals het kunstwerk ‘Waakzaam’ van Ben Raaijman, het Omringdijkbankje en de wielerronde van de West Friese omringdijk. Tijdens deze werksessie bespreken wij met elkaar welke initiatieven er al zijn, welke initiatieven nog ontbreken en hoe wij bestaande initiatieven beter op elkaar kunnen afstemmen en onder de aandacht kunnen brengen bij het publiek.
  Casus: Ingrid Oud, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heeft een app ontwikkeld met cultuurhistorische informatie op 25 verschillende punten langs de dijk. Niet overal is het tracé van de dijk even zichtbaar in het landschap. Wat kunnen wij doen om de beleving van de dijk te vergroten en het gebruik van de app te stimuleren? De app is hier te downloaden: http://www.hhnk.nl/app-westfriese-omringdijk
 • Werksessie 2: Herkenbaarheid in het landschap: Op en rond de Westfriese Omringdijk vinden verschillende initiatieven plaats, van groot tot klein. Tijdens de werksessie staat de omgang met ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedssfeer van de dijk centraal. De ontstaansgeschiedenis, kernkwaliteiten en ontwikkelprincipes zijn benoemd in de provinciale Leidraad Landschap & Cultuurhistorie. Na een korte introductie van Ernst van der Kleij hierop gaan we met elkaar in gesprek over hoe de waarden van de dijk centraal kunnen staan bij ruimtelijke ingrepen en hoe de provinciale Leidraad Landschap & Cultuurhistorie kan worden toegepast.
Voor wie en aanmelden

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor medewerkers van de afdelingen ruimtelijke ordening, stedenbouw, vergunningen, verkeer, toerisme en anderen betrokkenen bij de dijk. Stuur deze uitnodiging daarom door naar je collega’s.

Aanmelden kan via de onderstaande knop, deelname is kosteloos. Bij vragen kun je contact opnemen met Sander van Alphen via s.vanalphen@mooinoord-holland.nl.

Unieke fietsexcursie naar uitkijkpunt Huis van Nuwendoorn en Burgerwielen (bij voldoende aanmeldingen)

Na afloop van de bijeenkomst is er (bij voldoende aanmeldingen) een excursie per fiets naar uitkijkpunt Huis van Nuwendoorn en Burgerwielen; één van de karakteristieke plekken langs de dijk. In verband met het reserveren van voldoende fietsen vragen we je om vooraf aan te geven of je meegaat.

(Beeldverantwoording: Burgerwielen, collectie MOOI door Peter uit Alkmaar)

Datum en tijd
27 september, 2023 van 09:30 tot 13:00
Orgnisator
  Locatie
  Evaluatie
  Wat vond je van deze bijeenkomst?
  indien niet van toepassing, kies 'particulier'