In de kennisbank op onze website staan verschillende voorbeeldprojecten van de verduurzaming van monumenten en beschermde gezichten. Bijvoorbeeld het collectief zonnestroomdak op het Mendelcollege in Haarlem. Daarnaast heeft het Steunpunt in december 2023 een handreiking uitgebracht met voorbeeldbeleid voor zonnepanelen op monumenten en panden in het beschermd stadsgezicht. De voorbeeldregels in de handreiking zijn gebaseerd op ervaringen met bestaand beleid binnen en buiten Noord-Holland en tot stand gekomen met de input van een klankbordgroep van experts. Gemeenten kunnen de voorbeeldregels integraal overnemen of gebruiken ter inspiratie. De handreiking is te vinden in de kennisbank onder publicaties.