Handreiking: Zonnepanelen & Erfgoed

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of in beschermde gezichten moet een vergunning aangevraagd worden. Door klimaatverandering, stijgende energieprijzen, energiearmoede en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt de roep voor meer mogelijkheden voor zonnepanelen op erfgoed groter. Veel gemeentelijke bestuurders staan achter verruiming van de mogelijkheden en ook de RCE heeft de beleidslijn hierover recentelijk verruimd. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat we het kind niet met het badwater weggooien: ons erfgoed, met name het karakteristieke straatbeeld en het historische dakenlandschap, zijn van grote betekenis, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.
Een goede afweging tussen erfgoedbehoud en verduurzaming is mogelijk wanneer daar goed beleid aan ten grondslag ligt. Daarom heeft het Steunpunt voorbeeldbeleid geschreven voor zonnepanelen op erfgoed, waarmee gemeenten zelf hun regels kunnen samenstellen. Het beleid is gericht op het creëren van ruimte voor verduurzaming met inachtneming van cultuurhistorische waarden.

Downloads

Via onderstaande knoppen kun je de handreiking downloaden. Er zijn twee versies: losse bladzijden en in boekvorm.

(Beeldverantwoording: Zonnepanelen op erfgoed. Voorbeeldregels voor gemeentelijk beleid. Publicatie van Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.