Kaart met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Sinds dit jaar beschikt het Steunpunt over een kaartviewer met daarin ruimtelijke informatie over het erfgoed in Noord-Holland, zoals Rijksmonumenten, provinciale monumenten, stolpen en nog veel meer. De lagen kunnen afgebeeld worden op bijvoorbeeld een (historische) topografische kaart of de hoogtekaart. Het is de bedoeling dat de kaartviewer gevuld gaat worden met steeds meer relevante informatie.

Afgelopen tijd heeft het Steunpunt gewerkt aan een database met (verdwenen) buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. De kaart geeft een prachtig overzicht van de buitenplaatsen in Noord-Holland en in de database is informatie opgenomen over de geschiedenis, eventueel verricht archeologisch onderzoek, de huidige functie en literatuur over de buitenplaatsen. Komende tijd zal er verder gewerkt worden aan de achterliggende dataset en aan andere kaartlagen.

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • Stille ruilverkaveling: historische verkavelingspatronen in het geding

    Categorie: Cultuurlandschap

    Watererfgoed is van belang voor de identiteit van Noord-Holland. Onderdeel van dat watererfgoed zijn historische waterstructuren, maar die zijn lang niet altijd beschermd. Onderzoek wijst uit dit erfgoed in onze provincie verdwijnt en dat er onvoldoende borging bij gemeenten. 

  • ‘Erfgoed als uitgangspunt’, een interview met Carola Hein

    Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Carola Hein sprak tijdens ons Samen Slimmer symposium over de veelzijdige historie van ons water en benadrukte hoe belangrijk het is om hier op een brede manier over na te denken. Hoe kunnen we omgaan met de waardeverandering in relatie tot ons watererfgoed? En hoe kunnen we het narratief benutten door het watererfgoed in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving?