• Eerste beeld van de klimaatrisico’s voor erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen heeft de provincie onderzoek gedaan naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek.

 • Collectief duurzaam warmtenet voor en door bewoners van het WG-terrein

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  KetelhuisWG is de lokale energiecoöperatie voor het Wilhelmina Gasthuisterrein (WG-terrein) in Amsterdam Oud-West. Wij spraken Annette Schermer, Hans Valkhoff en Edgar Zonneveldt over dit bijzondere project.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Brugwachterhuisjes [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen 22 Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel. Dat traject heeft geleid tot nieuwe inzichten met betrekking tot het herbestemmingsproces en de exploitatie.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Langhuis Oosterleek [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt ging in gesprek met Paul Heilig, medewerker vergunningen van de SED-gemeenten, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van het herbestemmingsproces.

 • Hoe is het met? Herbestemming: Fort K’IJK – Uitgeest [update 2022]

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het herbestemmingstraject Fort K’ijk is inmiddels een paar jaar geleden afgerond en in het voormalig militaire fort wonen sindsdien autistische jongvolwassenen. Hoog tijd voor een update anno 2022. Het Steunpunt ging in gesprek met Telly Noutsis, directeur van de exploitant de Heeren van Zorg, om te bespreken welke nieuwe inzichten ontstaan zijn naar aanleiding van de exploitatie. 

 • Aanwijzing gemeentelijk monument. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking gemeentelijke monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op gemeentelijke monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • Basismodule 1: Erfgoed in ruimtelijk beleid

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ontwikkelde speciaal voor niet-erfgoedambtenaren de basismodule ‘Erfgoed in ruimtelijk beleid’. Kijk hier de bijeenkomst terug.

 • Verslag Erfgoedteam: Schone schijn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 10 februari 2022 organiseerde het Erfgoedteam de bijeenkomst over de risico’s van esthetische ingrepen aan gevels. Twee experts vertelden over de eigen werkpraktijk en de situaties die zij aantreffen. Lees hier het verslag met handige tips & tricks en/of bekijk de video van de bijeenkomst.

 • Erfgoedteam: Schone schijn – schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels

  Datum: 10 februari 2022

  In dit Erfgoedteam over de schaderisico’s van esthetische ingrepen aan gevels laten wij twee vakspecialisten aan het woord over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij gevelherstel. Vervolgens gaan we in gesprek hierover!

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud van monumentale interieurs

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 december vond het laatste Erfgoedteam (én netwerkbijeenkomst) van dit jaar plaats op het bijzondere landgoed Huis de Trompenburgh. We bespraken het belang van het behoud van monumentale interieurs op een passende plek: in een indrukwekkend monumentaal interieur in restauratie. Kijk hier ons videoverslag terug met tips & tricks van de interieurexperts!

 • Netwerk voor nieuwe erfgoedprofessionals

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is bedoeld voor nieuwe erfgoedmedewerkers die het gemeentelijk erfgoedveld aan het verkennen zijn. Wij brengen starters in de erfgoedsector samen zodat zij ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Onze Syllabus 2021 is nu hier downloaden.

 • Masterclass: Monumenten verduurzamen

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 14 december 2021 over het verduurzamen van monumenten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

 • Stroomdiagram verduurzaming monumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het stroomdiagram 'Duurzaam monumentenwerk is maatwerk' biedt erfgoedadviseurs die bij of voor gemeenten werken, stapsgewijs overzicht over het verduurzamen van monumenten. In het stroomdiagram is dit proces in zeven stappen uiteengezet – van het verzamelen van basisinformatie tot en met de uitvoering en monitoring van de maatregelen.

 • Masterclass: Verduurzaming monumenten

  Datum: 14 december 2021

  Op 14 december organiseren we een masterclass over het verduurzamen van monumenten. Sprekers: Rosanne Bruinsma (Steunpunt) en Han van der Zanden (OOM Advies)

 • Interieurwacht

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Monumentenwacht Noord-Holland start dit jaar met de interieurwacht. In samenwerking met de Monumentenwacht Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant wordt gekeken hoe de interieurwacht het best kan worden ingericht om een eigenaar van het best mogelijke advies te kunnen voorzien en om interieurs vakkundig te kunnen onderzoeken.

 • Cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Handreiking voor Noord-Hollandse gemeenten.

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt brengt samen met José van Campen (Woord en Plaats), Bas Schout (Schout rv&b) en Joske Poelstra (Rho Adviseurs) een publicatie uit over de kansen van erfgoed in het omgevingsplan. Het is een verkenning van de kansen die het nieuwe omgevingsplan biedt voor behoud, benutting en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

 • Werksessie: samen aan de slag (Week van het duurzaam erfgoed)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  In de Week van het duurzaam erfgoed gaven wij op 20 april 2021 een werksessie over collectieve aanpakken en duurzaam erfgoed. We gingen in gesprek over welke rol gemeenten hierbij kunnen spelen. We gingen samen aan de slag.

 • Verslag Erfgoedteam: Verduurzaming monumenten(beleid)

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Nederland staat voor een grote opgave om de CO₂-uitstoot aanzienlijk terug te brengen. Dat heeft ook impact op ons erfgoed. Energiebesparende maatregelen voor monumenten dragen bij aan het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, maar vragen tevens om een goede afweging tussen het duurzaamheidsbelang en het ‘monumentenbelang’. Lees hier het verslag van het Erfgoedteam van 10 december 2020 over dit onderwerp.

 • Netwerkbijeenkomst: netwerken in corona tijd GEANNULEERD

  Datum: 11 februari 2021

  De netwerkbijeenkomst van 11 februari is komen te vervallen. De onderwerpen die voor deze dag waren geagendeerd, worden verplaatst naar een ander moment. Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen bij een van onze bijeenkomsten.

 • Masterclass: Kozijnen en beglazing, houtrot en houtaantasters

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 16 november 2020 over kozijnen, beglazing, houtrot en houtaantasters terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Masterclass: Dakbedekking en goten

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 9 november 2020 over dakbedekking en goten terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Masterclass: Gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Kijk hier de masterclass van 2 november 2020 over gevelmetselwerk, voegwerk en natuursteen terug. De masterclass werd georganiseerd door Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland in samenwerking met Monumentenwacht Noord-Holland.

 • Verduurzaming van een monument

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Steeds meer mensen streven naar een duurzame leefstijl en daar hoort een duurzame woning en werkplek bij. Dit geldt ook voor monumenteneigenaren. Zij staan voor een extra uitdaging, want hoe maak je een monument duurzaam en behoud je tegelijk het bijzondere karakter? Voor gemeenten is het de vraag hoe een verduurzaming van een monument het beste begeleid kan worden.

 • Verduurzamende beleidsinstrumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Om de gewenste verduurzaming van onze monumentenvoorraad te halen – een gemiddelde CO2-reductie van 40% in 2030 en van 60% in 2040 – moet er actie ondernomen worden. Ter ondersteuning van de gemeente bij het ontwikkelen van stimulerend beleid voor het verduurzamen zijn er nu twee nieuwe hulpmiddelen: de ‘Gereedschapskist duurzaam erfgoed’ en de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit’.

 • Verslag Erfgoedteam: Behoud waardevolle schoolgebouwen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op 9 september vond de digitale Erfgoedteambijeenkomst plaats over het behoud van waardevolle schoolgebouwen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst en bekijk de presentatie.

 • Interview Ben de Vries over militair erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ben de Vries behartigt vanuit de RCE het nationale belang van het complexe militaire erfgoed in ons land en wil zoveel mogelijk partijen hierbij betrekken, lokaal en internationaal. We interviewden hem over zijn drijfveren en recente werkzaamheden.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie De Krijgsman Muiden

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 25 juni 2020 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam plaats, naar de Westbatterij en project De Krijgsman in Muiden.

 • De VraagBaak

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In de LinkedIn groep 'Archeologie, Omgevingswet en kwaliteit leefomgeving' delen we kennis, ideeën en best practices op het snijvlak van archeologie en de Omgevingswet. In deze nieuwe rubriek ‘De Vraagbaak’ willen wij vragen aan de orde laten komen over archeologie in  relatie tot de omgevingswet.

 • De ErfgoedRaad

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De ErfgoedRaad is een informatieve talkshow voor Staten- en raadsleden over erfgoed in Noord-Holland. Dit programma illustreert de meerwaarde van erfgoed voor andere opgaven aan de hand van vijf actuele voorbeelden.

 • Handreiking provinciale monumenten

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De Handreiking provinciale monumenten gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

 • ode 1

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat erfgoed er is, maar dat is er zeker niet. De verhalen in dit blad laten zien hoe erfgoed een goede plek kan krijgen én houden in het huidige landschap en in onze dorpen en steden. 

 • Deadline subsidieaanvraag kerkenvisie: 15 juni

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het is nog steeds mogelijk een aanvragen in te dienen voor een decentralisatie-uitkering kerkenvisies. De deadline voor de septembercirculaire is 15 juni. Klik op de link voor meer informatie en uitleg over het belang van een kerkenvisie, juist in deze tijd.

 • Waarom kunnen historische wijken nog niet van het gas af?

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Wat is de betekenis van de gemeentelijke transitie-visies warmte voor historische wijken, moeten deze wijken ook op korte termijn van het gas af? Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland en het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland leggen uit wat wel en niet mogelijk en wenselijk is.

 • Provinciale monumenten: procedures en beleid

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  De afgelopen jaren is de provinciale monumentenlijst herijkt. Ter vervolg worden momenteel alle redengevende omschrijvingen geactualiseerd. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Om onduidelijkheid rond de vergunningverlening te voorkomen werkt het Steunpunt aan een handout over het vigerende beleid en de geldende procedure.

 • Infographic Hulp bij Herbestemmen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De infographic dient ter inspiratie, informatie en als geheugensteuntje voor gesprekken met bijvoorbeeld initiatiefnemers of eigenaren.

 • Beleid op de Westfriese Omringdijk

  Categorie: Cultuurlandschap

  Ondanks de vele initiatieven en de bekendheid van de Westfriese Omringdijk zijn de monumentale kwaliteiten van de dijk niet altijd goed geborgd in beleid en is de dijk ook niet altijd goed beleefbaar. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland ging samen met het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten op zoek naar oplossingen.

 • Verslag Netwerkbijeenkomst Alkmaar

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op 11 februari 2020 organiseerden we de eerste netwerkbijeenkomst van het jaar in Alkmaar. Hier lees je het verslag, kun je de presentaties bekijken, zie je de foto's en vind je relevante links en aanvullende informatie.

 • Herbestemming: Badhuis Dudok – Hilversum

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ruim een halve eeuw badderden inwoners van Hilversum in het badhuis aan de Meidoornstraat. Nadat de vraag naar badhuizen verminderde bleek het uiteindelijk niet mogelijk om het openbare karakter te bewaren. Recent kreeg het rijksmonument een nieuwe bestemming door een particulier initiatief dat tot de verbeelding spreekt. Wie wil er nu niet wonen in een badhuis dat is ontworpen door Dudok?

 • Erfgoedteam: Ambacht en innovatie

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De laatste tijd worden veel innovatieve technieken ontwikkeld is kunnen worden ingezet bij restauratie van erfgoed. Welke kansen bieden deze nieuwe technieken en wat hebben ze voor gevolgen voor de authenticiteit van een monument als details en materiaal straks niet meer te onderscheiden zijn van het oorspronkelijke? Hoever wil of mag je gaan? Over dit en meer discussieerde we met het Erfgoedteam. Lees hier het verslag.

 • Erfgoedteam: De toekomst van de historische openbare ruimte

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Gemeenten weten over het algemeen veel van de gebouwde monumenten en de historische stadsontwikkeling. Over hoe de openbare ruimte zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld is veel minder bekend. Onderzoek naar de nog aanwezige cultuurhistorische waarden zou als inspiratiebron voor de toekomstige inrichting kunnen dienen. Doel van deze Erfgoedteam was Noord-Hollandse gemeenten in deze verkenning te inspireren.

 • Herbestemming: Logementsgebouw – Huisduinen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling zou het ‘Logement Duitse Officieren’ aanvankelijk tot appartementencomplex worden herbestemd. Uiteindelijk heeft het gebouw een museumfunctie gekregen: recent opende het Atlantikwall Centrum haar deuren. Visie en vasthoudendheid van de bedenkers veranderden de koers van een herbestemming.

 • Herbestemming: Brugwachtershuisjes – Amsterdam

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Ze liggen verspreid over de stad, dateren uit de periode 1673-2009 en waren allen tot voor kort nog operationeel. Nu vormen achttien Amsterdamse brugwachtershuisjes tezamen het SWEETS hotel – tien andere worden er nog opgeleverd. De complexe herbestemming is een verhaal over enthousiaste samenwerking en woekeren met vierkante centimeters. En vooral over liefde voor ons culturele erfgoed.

 • Herbestemming: Grote Kerk – Hoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Al dertig jaar lang staat de Grote Kerk ‘in de weg’, middenin het centrum van Hoorn. Nu wordt het gesloten en ietwat bedompte gebouw getransformeerd tot een open en gastvrije plek: een hotel, restaurants en mogelijk een bierbrouwer en kaasmakerij moeten het plein weer tot leven wekken.

 • Herbestemming: Transformatorbunker – Schagen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Liggend tussen McDonalds en een bioscoop was de transformatorbunker lange tijd een vreemde eend in de bijt. De bunker stond decennia lang leeg; een mistroostige herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Nu is één van de somberste plekken van Schagen veranderd in één van de leukste.

 • Herbestemming: De Hoeksteen – Uithoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De kerk van Rietveld was altijd al de ‘hoeksteen van de buurt’. Letterlijk, als kubusvormig gebouw op de hoek van het water. Maar vooral figuurlijk, als een wereld in het klein: een kerk, theater, crèche en later bibliotheek. En straks met een filmzaal en brouwerij waar je zo kan binnenlopen. ‘Iedereen heeft wel iets met de Hoeksteen.’

 • Herbestemming: Mariatoren – Hoorn

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vakantie vieren en tegelijk een steentje bijdragen aan de zorg voor erfgoed. Dit is het uitgangspunt van de monument-en-bed-locaties van Vereniging Hendrick de Keyser. Ook de Mariatoren in Hoorn werd in 2015 omgebouwd tot een van deze onalledaagse overnachtingsplekken.

 • Erfgoedteam: Houtbouw

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 4 september verzamelde het Erfgoedteam bij molen De Paauw in Assendelft om het te hebben over houtbouw. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Verslag Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op donderdag 26 september vond de Erfgoedteam bijeenkomst over Erfgoed in de Regionale Energiestrategie. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Verslag Erfgoedteam: Post ’65

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op woensdag 22 mei vond de Erfgoedteam bijeenkomst over architectuur uit de periode 1965-1990 (post '65) plaats. In dit verslag de opbrengst van de dag.

 • Impressie Toekomst Religieus Erfgoed Symposium

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Op 12 september organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland samen met provincie Noord-Holland en de RCE het Toekomst Religieus Erfgoed Symposium. Dit is de impressie en u vindt hier de presentaties terug van de sprekers.

 • Loketvragen geanalyseerd

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het loket van het Steunpunt is al enkele jaren via de website, email en telefoon bereikbaar voor vragen. Het is in die tijd uitgegroeid tot vaste vraagbaak voor ambtenaren, maar ook voor bedrijven en particulieren. Tijd voor een analyse.

 • Verslag en foto’s Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Provincie Noord-Holland, het Steunpunt, BOEi en De Groene Grachten organiseerden het Duurzaam Erfgoed Congres 2019. Lees hier het verslag en bekijk de foto's!

 • Werkprogramma Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 2019-2020

  Categorie: Archeologie

  Per 1 maart gaat de Erfgoedinspectie verder door het leven als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het nieuwe werkprogramma geeft een overzicht van de doelstellingen voor de komende twee jaar. Het Steunpunt heeft voor u de belangrijkste erfgoeddoelstellingen op een rijtje gezet.

 • Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Archeologie, Gebouwd erfgoed

  Om het draagvlak voor de bescherming van monumentale objecten te vergroten, helpt het als er voldoende kennis van het pand of gebied beschikbaar is. Met dit artikel willen we de (monumenten)ambtenaar aanknopingspunten bieden bij de inspanning om erfgoed in de gemeente te beschermen.

 • Duurzaam Erfgoed Congres 2019

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres 2019 gaan wij met overheden, architecten, erfgoedprofessionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers opzoek naar antwoorden op de vraag wat onze ambities zijn op het vlak van duurzaamheid.

 • Sectoradvies Monumenten en Archeologie

  Categorie: Archeologie

  Het advies is eind maart 2019 door de Raad voor Cultuur uitgebracht en is bedoeld als een aanvulling op de nota Brede blik op erfgoed.

 • Brandveiligheid van cultureel erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Naar aanleiding van de brand in de Notre-Dame – én twee recente kerkbranden in de provincie – vroegen we Brandweer Amsterdam Amstelland in hoeverre wij bang moeten zijn dat ons (brandbare) erfgoed in vlammen opgaat.

 • Kerkenvisies Noord-Holland

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Vanaf dit jaar stelt Minister Ingrid van Engelshoven van OCW middelen beschikbaar om gemeenten te stimuleren om samen met kerkeigenaren en -beheerders en andere stakeholders een integrale kerkenvisie op te stellen.

 • Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk. Lees hier het verslag en bekijk de foto's.

 • Erfgoedteam: Bouwhistorisch onderzoek

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Handvatten voor (monumenten)-ambtenaren! Lees hier het verslag over de Erfgoedteam bijeenkomst van 27 maart over bouwhistorische onderzoeken.

 • Kaartviewer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  In de kaartviewer van het Steunpunt vindt u verschillende kaartlagen over archeologie, monumenten en het landschap.

 • Het Noord-Hollands Erfgoeddebat

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseerde het Steunpunt een verkiezingsdebat voor (aankomend) bestuurders over de relatie tussen erfgoed en grote maatschappelijke opgaven. Lees het korte verslag en bekijk de foto's.

 • Zonne-energie en erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De RCE komt met een landelijke publicatie over zonne-energie en erfgoed. Lees hier het rapport, en ook wat het Steunpunt de afgelopen maanden met dit onderwerp heeft gedaan.

 • Kanjerregeling voor grote rijksmonumenten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Er wordt €60 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie, verduurzaming en het toegankelijk(er) maken van grote rijksmonumenten. Mei 2019 wordt er meer informatie over de regeling bekend.

 • Herbestemming: Sint-Annakerk – Amstelveen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Een trefpunt voor de buurt. Van concerten tot uitvaarten, of gewoon een biertje proeven: een vruchtvolle samenwerking tussen gemeente en ondernemers maakte van ANNA de nieuwe culturele hotspot van Amstelveen.

 • Expertmeeting: Grote Rietschuur, Diemen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Lees hier het verslag van de Expertmeeting bij de Grote Rietschuur op maandag 15 oktober 2018.

 • Herbestemming: Broedersbouw – Zuidoostbeemster

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Rijksmonumentale stolp De Broedersbouw heeft een nieuwe bestemming gekregen als onderkomen voor negen appartementen. Het bleef jarenlang spannend of de herbestemming zou slagen: midden in crisistijd werd het plan mét omgevingsvergunning te koop gezet.

 • Herbestemming: Vuurtoreneiland – Durgerdam

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Vuurtoreneiland in het Markermeer maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en was lange tijd ontoegankelijk voor het publiek. Het eiland is binnen een paar jaar uitgegroeid tot een gewilde culinaire bestemming.

 • Herbestemming: Brouwerij de Werf – Enkhuizen

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Binnen het beschermde stadsgezicht van Enkhuizen, is in een voormalige scheepswerf bierbrouwerij De Werf gevestigd. Ontwikkelingen hadden hier jarenlang stilgelegen toen de werf na een brand in 2004 werd verlaten.

 • Herbestemming: Schooltje Dik Trom – Etersheim

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het schooltje van Dik Trom is een eenklassig schoolgebouwtje uit de late 19e eeuw. Schrijver C.J. Kieviet gaf er les en schreef er zijn beroemde Dik Trom reeks. Dankzij de inspanningen van velen is het sinds 2013 een kinderboekenmuseum.

 • Herbestemming: De Leeuwenhof – Heerhugowaard

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De Leeuwenhof is een vredig wereldje aan de Middenweg in Heerhugowaard, ingeklemd tussen de wijken Butterhuizen en Stad van de Zon. In 2017 werd de voormalige kaasmakerij omgetoverd tot woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie.

 • Herbestemming: Ringersfabriek – Alkmaar

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De chocoladefabriek van Ringers was een begrip, maar raakte letterlijk en figuurlijk uit beeld. Dankzij inspanningen van deskundigen staat het niet meer op de slooplijst, maar speelt het de hoofdrol in de omvangrijke gebiedstransformatie van het Ringerskwartier.

 • Herbestemming: Langhuis Oosterleek – Oosterleek

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Nog net op tijd is het langhuis in Oosterleek van instorting gered. Na jarenlange inspanning en een voorbeeldige restauratie kun je er nu slapen in de sfeer van het laat-negentiende eeuwse boerenbedrijf.

 • Erfgoedteam: Lokale energiecoöperaties

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  De spraakmakende editie van het Erfgoedteam over zonnepanelen op monumenten kreeg een vervolg op 12 december 2018. Deze keer ging het over collectieve verduurzamingsoplossingen voor monumenteneigenaren.

 • Erfgoedteam: Erfgoed binnen Regionale Energiestrategieën

  Datum: 26 september 2019

  Op donderdag 26 september organiseert het Steunpunt een Erfgoedteam bijeenkomst over erfgoed binnen regionale energiestrategieën.

 • Vierkant achter de stolp 2.0

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Een beknopte handreiking om gemeente op weg te helpen met het vormgeven van gedegen stolpenbeleid nu en als voorbereiding op de Omgevingswet.

 • Erfgoed in de Omgevingsvisie

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op dinsdag 16 oktober organiseerde het Steunpunt Monumenten en Archeologie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de cursus Erfgoed in de Omgevingsvisie, waar werd ingegaan op de integratie van erfgoed in de omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

 • Erfgoed in de Omgevingswet

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, verandert er erg veel voor iedereen die werkt aan de fysieke leefomgeving. Om medewerkers van gemeenten ...

 • Zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Monumenten en beschermde gezichten hebben bijzondere cultuurhistorische waarden. Tegelijkertijd willen we verduurzamen. Zijn zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten een gewenste situatie of niet?

 • Dag van de Herbestemming en A&O Dag

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Het Steunpunt belichtte ingewikkelde vraagstukken binnen de erfgoedwereld op de Dag van de Herbestemming en de A&O Dag. In 2019 praten we verder met professionals en andere erfgoedliefhebbers.

 • Erfgoedteam: Zonnepanelen op monumenten

  Categorie: Duurzaamheid

  Wat waren de conclusies van de dag en welke aanbevelingen kunnen we u doen? Lees hier het verslag van het Erfgoedteam.

 • Erfgoedteam: Historische Interieurs, hoe bewaar je ze voor de toekomst?

  Datum: 14 november 2018

  Wat is het beleid van de overheid inzake monumentale interieurs? Hoe kan je als ambtenaar opereren als er bijvoorbeeld een woning te koop staat waarin zich nog een historisch interieur bevindt?

 • Dag van de Herbestemming 2018

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Het Steunpunt organiseerde op donderdag 20 september 2018 de Dag van de Herbestemming. Wat leverde deze dag op?

 • Monumentenwijzer

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Deze monumentenwijzer maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

 • Interview Ellen Klaus

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Lees hier het interview van het Steunpunt met cultureel gebiedsontwikkelaar Ellen Klaus.

 • Kaart met kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Afgelopen tijd heeft het Steunpunt gewerkt aan een database met (verdwenen) buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. De kaart geeft een prachtig overzicht van de buitenplaatsen in Noord-Holland.

 • Subsidiemogelijkheid haalbaarheidsonderzoek en/of energiescan

  Categorie: Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

  Het doel van de regeling is om haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming, gebruiks- en duurzaamheidstoepassingen van monumenten zonder woonfunctie, te stimuleren om leegstand te voorkomen.

 • Erfgoedteam: Groen erfgoed

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Erfgoedteam van 20 september 2017 over Groen Erfgoed.

 • Erfgoedteam: Metselwerk

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  De Erfgoedteam bijeenkomst op 16 mei had als thema metselwerk en restauratie.

 • Erfgoedteam: Archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Erfgoedteam van 29 november 2017 over archeologische en cultuurhistorische monumenten en structuren.

 • Wie wint de Duurzaam Erfgoedprijs 2018?

  Categorie: Duurzaamheid

  Provincie Noord-Holland - Eigenaren die duurzame technieken hebben toegepast of innovatieve ideeën hebben voor de verduurzaming van hun monument maken kans op de Duurzaam Erfgoedprijs 2018.

 • Erfgoedteam: Ondergronds religieus erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  De laatste themadag van de drieluik Religieus Erfgoed stond in het teken van het ondergrondse religieuze erfgoed, de archeologie.

 • Herbestemming: Landgoed Willibrordus – Heiloo

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Psychiatrische instelling St. Willibrordus Heiloo vormde sinds 1929 een besloten wereld. Met een grotendeelse herbestemming zijn nu de poorten voor de buitenwereld opengezet.

 • Herbestemming: Gemaal Lynden – Lijnden

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Gemaal De Lynden maakte halverwege de 19e eeuw de Haarlemmermeer droog. De pompen zijn nu stilgelegd en sinds 2015 biedt het neogotische gemaal onderdak aan restaurant Bij Qunis.

 • Herbestemming: Gebouw 8 – Zaandam

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Voorherbestemming bij Gebouw 8 op het Hembrugterrein in Zaandam. Het 19e-eeuwse, voormalige wapendepot was er lange tijd beroerd aan toe, maar wordt nu opgeknapt.

 • Herbestemming: De Wierschuur – Hyppolytushoef

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Met behoud van de karakteristieke houtconstructie kon het gebouw worden getransformeerd tot vergader- en groepsaccommodatie en werd het een toeristische trekpleister: De Wierschuur.

 • Herbestemming: Bakenesserkerk – Haarlem

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  De Bakenesserkerk is een historische blikvanger in het hartje van Haarlem. Na jaren van leegstand vindt sinds 2011 het gemeentelijke Bureau Archeologie hier een onderkomen.

 • Herbestemming: Bensdorp – Bussum

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Op de plek waar nog niet zo lang geleden Brosrepen werden geproduceerd, verrijst een nieuwe stadswijk. De herbestemming van een fabrieksterrein in Bussum.

 • Groen, daar moet je iets aan doen!

  Categorie: Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  "Een reconstructie van zo beperkte datum heeft vanuit het oogpunt van bescherming geen of nauwelijks cultuurhistorische waarde op nationaal niveau."

 • Instandhouding van het Religieus Erfgoed

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Gebouwd erfgoed

  Er worden de komende jaren zo’n 15 tot 4500 sluitingen verwacht, zeer verontrustende geluiden gebaseerd op cijfers uit 2016 toen 82% van de gelovigen aangaf nooit (meer) een kerk te bezoeken.

 • De toekomst van religieus erfgoed

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  "De toekomst van religieus erfgoed gaat iedereen aan!"

 • De toekomstwaarde van herbestemming

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  "Niet doen dus, zo’n eindbeeld, maar geleidelijke ontwikkeling, aan de hand van kernwaarden en bijbehorende thema’s."

 • De Dag van Fronik

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  "Monumenten zijn plekken waar mensen zich aan hechten en voor vechten, ze bieden ons verhalen en verbinding met de plek en elkaar."

 • Themabijeenkomst Erfgoedteam: Het restauratieambacht

  Datum: 16 mei 2018

  Tijdens deze themabijeenkomst van het Erfgoedteam wordt aandacht besteed aan het belang van het ambacht bij restauratieopgaven.