Netwerkbijeenkomst: Broek op Langedijk

Op 16 april 2019 organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland een netwerkbijeenkomst in Broek op Langedijk.

Mededelingen vanuit het Steunpunt

Het Steunpunt richt zich op de thema’s cultuurbeleid van de provincie Noord-Holland:

 • Archeologie
 • Monumenten en herbestemming
 • Cultuurlandschappen
 • Omgevingswet

Het Steunpunt organiseert verschillende bijeenkomsten en cursussen en heeft een loketfunctie voor vragen vanuit gemeenten. Via de homepage van de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u projectideeën of ruimtelijke vraagstukken? Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt via info@steunpuntcultureelerfgoednh.nl.

Inspiratie uit verhalen

Linda Verniers (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland/NMF Erfgoedadvies) vertelt over het ontwikkelen van verhalen op basis van erfgoed. Verhalen zorgen ervoor dat mensen meer betrokken raken bij erfgoed. Media pakken verhalen achter archeologische vondsten ook graag op. Archeologie kan het verhaal van de gewone mensen inzichtelijk maken. Zo zijn in Graft verhalen te horen over de mensen die er begraven liggen, het is een doorsnee van de bevolking uit verschillende tijden en van verschillende standen. De provincie zet zich in om het verhaal en de vondsten van de slag bij Vronen te ontsluiten voor het publiek, bijvoorbeeld in Huis van Hilde in Castricum. De gemeente Langedijk heeft speurtochten georganiseerd voor de basisschool.

Kerkenvisies

Dorine van Hoogstraten (Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland/MOOI Noord-Holland) gaat in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de kerkenvisies. Het ministerie van OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Steeds meer kerkgebouwen komen leeg te staan, maar het zijn belangrijke maatschappelijke en stedenbouwkundige ankers in de gemeenschap. De kern van de kerkenvisie: dialoog, strategische keuzes en anticiperen op ontwikkelingen. De gemeente Zaanstad is één van de pilotgemeenten voor het opstellen van een kerkenvisie.

Langedijk ontwikkelt met water

Marianne Zeedijk (gemeente Langedijk) neemt de aanwezigen mee in het proces en de voortgang van het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De cultuur en identiteit van Langedijk is vanaf het water goed te beleven en dit is het uitgangspunt geweest voor de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Het water is een enorme kans voor het toerisme, zeker omdat Langedijk centraal in Noord-Holland ligt. Bij de visie en de daaruit volgende uitvoeringsagenda worden diverse belanghebbenden betrokkenen. In de uitvoeringsagenda wordt steeds aan de voorkant bepaald wat het doel ook alweer was. Tips voor het opstellen van een succesvolle visie zijn: doe het samen, verbind ideeën, geef ruimte voor initiatief, geef vertrouwen, vier de successen gezamenlijk.

Actualiteiten provincie Noord-Holland

De provincie verleent verschillende subsidies voor erfgoed:

 1. Fonds voor monumenten. Gericht op herbestemming en verduurzaming. Voor rijks, provinciale, gemeenschappelijke en beeldbepalende panden. Lening met lage rente.
 2. Restauratie en onderhoud rijksmonumenten.
 3. Onderhouds- en restauratieregeling provinciale monumenten.

Actualiteiten:

 • De herijking provinciale monumentenlijst is zo goed als afgerond.
 • De loods herbestemming adviseert eigenaren over hun monumenten.
 • De provincie gaat het beleid aanpassen om meer te kunnen betekenen voor de stolpen dan voorheen.
 • In de nieuwe omgevingsverordening worden 55 landschappen met erfgoedwaarde (Bijzonder provinciaal landschap) benoemd. In juni 2019 wordt het concept aan de GS gestuurd en daarna volgt een consultatieronde. Op basis daarvan worden twee gebieden onderscheiden: wel en minder ruimtelijke ontwikkeling.
 • De provincie onderzoekt de opties voor duurzame energie en monumenten.
 • 6 juni vindt het congres energietransitie en landschap plaats.
 • Vanuit archeologie wordt het publiekstijdschrift SCHATRIJK gemaakt.
 • De provincie heeft in samenwerking met het Noord-Hollands archief de rondreizende tentoonstelling Oneindig Noord-Holland samengesteld. Als een gemeente dit in zijn eigen gemeente wil tentoonstellen kan contact worden opgenomen met de provincie. In deze provinciale atlas wordt erfgoed gekoppeld aan hedendaags beleid.
 • Voor samenwerking op het gebied van cultuur zijn er twee brede uitvoeringsregelingen. Dit is een aanvraag van maximaal 3 ton. Dit geldt ook voor monumentale gebouwen.

(Beeldverantwoording: Chiel van Diest)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Verslag Erfgoedteam: De leefbare kern

  Categorie: Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdag 6 februari organiseerde het Steunpunt een Erfgoedteam over erfgoedbeleid. Hieronder delen we onze observaties, tips & tricks en goede voorbeelden uit de praktijk.

 • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.