Platform Archeologie in de duinen

In 2019 start het Steunpunt met het Platform Archeologie in de Duinen. De wens voor een dergelijk platform werd geuit door de deelnemers aan het Ronde-Tafelgesprek over het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied in 2018. De gebieden herbergen een bovenregionale archeologische waarde en zijn door de provincie aangewezen tot Provinciale Archeologiegebieden. Provincie Noord-Holland wil de duingemeenten Bergen, Castricum, Beverwijk, Velsen, Bloemendaal en Zandvoort, en overige stakeholders ondersteunen bij een goed archeologiebeleid voor deze bijzondere archeologiegebieden.

Gezamenlijke bijeenkomst

In 2018 is door het Steunpunt één gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor de twee provinciale gebieden Noordelijk en Zuidelijk Duingebied. De Duingebieden vormen landschappelijk en historisch gezien samen één groot complex binnen Noord-Holland waarbij het Noordzeekanaal als grens in feite een recente doorsnijding vormt. Tijdens dit Ronde-Tafelgesprek bleken de gemeenten in beide gebieden ook vergelijkbare problemen te ervaren op het gebied van archeologiebeleid. Voor een deel speelt onbekendheid met bepaalde aspecten van de archeologie in het duingebied een rol; deels ontbreekt een overzicht van stakeholders en kennishouders. Het Steunpunt verkent in 2019, samen met de gemeenten en andere stakeholders, hoe een Platform Archeologie in de Duinen kan worden ingericht. Door het versterken van het onderlinge netwerk van de betrokken partijen, moet op den duur een beter inzicht en grotere kennis worden verkregen. Hierdoor kunnen gemeenten geïnformeerde keuzes maken op archeologiegebied, zowel inhoudelijk als beleidsmatig.

Integratie en participatie

Het Steunpunt wil door het Platform Archeologie in de Duinen de gemeenten helpen een breed netwerk te creëren en te versterken. Zo wordt al gewerkt in de geest van de Omgevingswet, waarbij integratie en participatie van wezenlijk belang zijn. Het Noordelijk en Zuidelijk Duingebied zijn allebei een Provinciaal Archeologiegebied, en krijgen als zodanig extra aandacht. Om de bijzondere archeologische waarden in dit gebied te beschermen wil de provincie extra inzetten om gemeenten hierin te ondersteunen.

Voor meer informatie over het Platform Duinarcheologie kunt u contact opnemen met Monica Dütting: +31 621134775 | m.dutting@nmferfgoedadvies.nl

(Beeldverantwoording: Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

 • Schrijf je nu in voor erfgoedmagazine ode

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  Schrijf je nu in voor de nieuwste editie van ode en ontvang ode digitaal en/of in je brievenbus.

 • Werksessie tijdens bijeenkomst Samen Slimmer

  Werksessies Omgevingswet

  Categorie: Omgevingswet

  Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland organiseert werksessies Omgevingswet en Erfgoed voor gemeenten. In vaste groepjes met drie tot vier gemeenten worden ervaringen uitgewisseld over erfgoed in relatie tot de Omgevingswet. Wil je met jouw gemeente ook meedoen?