Gooi en Vechtstreek schatrijke archeologiegebieden

Op 1 december is de nieuwe editie van het archeologiemagazine SCHATRIJK verschenen. Hierin worden archeologische schatten uit het Gooi en de Vechtstreek uitgelicht en gevierd. Centraal staan de prachtige voorwerpen die onze voorouders gebruikten, en de sporen die zij nalieten in het landschap. Mysterieuze grafheuvels, rijke buitenplaatsen, slepende oorlogen en zelfs een vervalsingsaffaire komen voorbij. Maar ook de plaats van archeologie in het heden. Hoe pas je kennis uit archeologisch onderzoek toe bij nieuwbouw en landschapsinrichting?

SCHATRIJK is het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland. Het zet in elke editie een of twee provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. Gedeputeerde Zita Pels onthult SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek in een filmpje, en biedt deze archeoglossy aan de gemeenten, inwoners en ondernemers van het Gooi en de Vechtstreek aan. SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek is online te lezen op de website.

Het Gooi en de Vechtstreek zijn twee gebieden met prachtige landschappen. Maar de beide regio’s bevatten ook verborgen schatten: archeologische sporen en vondsten. Ze vertellen een deel van de geschiedenis van Noord-Holland, en zijn daarom aangewezen als provinciaal archeologiegebied.
SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek brengt de archeologische rijkdom van de regio op aantrekkelijke wijze onder de aandacht. Artikelen en interviews bieden informatie voor iedereen die meer wil weten over het verleden. Tegelijk dient het blad als inspiratiebron voor het gebruik van archeologie in educatieve projecten, kunstwerken, bouwprojecten of de inrichting van een gebied. Provincie Noord-Holland stimuleert gemeenten om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid.

Het magazine staat ook stil bij het belang van archeologie en de omgang met erfgoed. Het verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verweven. “De vroegere bewoners van het Gooi en de Vechtstreek kregen te maken met ontwikkelingen en thema’s waar wij ook mee te maken hebben”, aldus gedeputeerde Zita Pels in het voorwoord.

Gedeputeerde Pels heeft SCHATRIJK Gooi en Vechtstreek digitaal aangeboden aan de regio. Wethouders van de betrokken gemeenten, Blaricum, Gooise Meren, Laren, Huizen, Hilversum en Wijdemeren, hebben het archeologiemagazine in ontvangst genomen. De digitale overhandiging door Zita Pels, en de reacties van enkele wethouders, kunt u hieronder bekijken.

Het magazine zal vanaf medio januari in gedrukte vorm verkrijgbaar zijn bij het provinciaal archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum en kost € 2,-. Wanneer de omstandigheden rond COVID-19 dit toelaten zal het ook verkrijgbaar zijn bij erfgoedinstellingen in de regio.

Eerder verschenen SCHATRIJK Wieringen, SCHATRIJK Waterland, SCHATRIJK Noordelijk Duingebied en SCHATRIJK Zuidelijk Duingebied.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer

Beeldverantwoording

Video Zita Pels: Provincie Noord-Holland

Video’s wethouders: André Russcher

Cover SCHATRIJK: BLKVLD Uitgevers

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.