• Afbeelding handreiking Het Bijzonder Provinciaal Landschap; het BPL nader bekeken

  Handreiking: Het Bijzonder Provinciaal Landschap

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Vrijwel elke Noord-Hollandse gemeente heeft er mee te maken: het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Wij schreven een korte handreiking over de mogelijkheden binnen een BPL, welke verantwoordelijkheid dit voor gemeenten met zich meebrengt en hoe deze gebieden geborgd kunnen worden in het omgevingsplan.

 • Bijzonder Provinciaal Landschap en Archeologie: drie raakvlakken

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap

  Regels over de omgang met Bijzondere Provinciale Landschappen en archeologie hebben elkaar wat te bieden: versterking van beleid en verbreding van kennis. Hoe werkt dat in de praktijk? In een blog drie voorbeelden.

 • Verslag Erfgoedteam: Zomerexcursie Amstelscheg

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid

  Op woensdag 22 juni 2022 vond de jaarlijkse zomerexcursie van het Erfgoedteam wederom in de open lucht plaats. Dit jaar brachten wij op de fiets een bezoek aan het prijswinnende Bijzonder Provinciaal Landschap de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel, waar thema’s als klimaatadaptatie, gebouwd erfgoed en (Joods) funerair erfgoed samen komen. We stonden op verschillende plekken stil bij actuele ontwikkelingen in het landschap en wat die betekenen voor het behoud van erfgoed en de erfgoedbeleving.

 • Interview Martin Vos: aardkundige waarden in de omgevingsverordening

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Noord-Hollandse bijzondere natuurlijke landschappen en landschapselementen worden sinds november 2020 beschermd door de omgevingsverordening (OV NH2020). Deze wijziging heeft consequenties voor gemeentelijk beleid. We gaan in gesprek met Martin Vos, beleidsadviseur omgevingsbeleid van provincie Noord-Holland.