• Infographic Hulp bij Herbestemmen

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    De infographic dient ter inspiratie, informatie en als geheugensteuntje voor gesprekken met bijvoorbeeld initiatiefnemers of eigenaren.