• Verslag Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

    Categorie: Archeologie

    Van dubbelbestemming archeologie naar een aantoonbare verwachting van archeologie in de Omgevingswet. Wat staat ons te wachten? Op 22 november kwamen deze onderwerpen aan de orde.

  • Archeologiebeleid, de Omgevingswet en het DSO

    Datum: 22 november 2023

    Archeologische beleidskaarten krijgen onder de Omgevingswet een plek in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De implementatie vraagt niet alleen om een geschikt technisch formaat, ook om borging van de onderbouwing van de kaarten. Hoe ver is jouw gemeente met de implementatie? Wat kun je nog doen, hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, en kun je dit moment aangrijpen om nog meer te doen voor archeologie in jouw gemeente? Je bent van harte welkom op 22 november.