• StoryMaps over de Tweede Wereldoorlog

  Categorie: Archeologie

  Hoe kan materieel en immaterieel erfgoed tastbaar, beleefbaar en deelbaar gemaakt worden? De ArcGIS StoryMap, waarbij gebruik gemaakt wordt van storytelling, is een effectieve oplossing om verhalen over te dragen aan een specifieke doelgroep. Stan Plomp schreef er een blog over en maakte zelf een StoryMap over de Atlantikwall.

 • De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie (2018)

  Categorie: Cultuurlandschap

 • Gebiedsbiografie als basis voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (2021)

  Categorie: Cultuurlandschap

 • Cultureel erfgoed en de gebiedsbiografie

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Gemeenten zijn verplicht het landschap en erfgoed integraal met andere beleidsterreinen op te nemen in de omgevingsvisie. Een aandachtspunt is dat het erfgoed daadwerkelijk in het verhaal wordt verweven en niet een losstaande paragraaf wordt. De gebiedsbiografie is een goede manier om de kernkwaliteiten in woord en beeld te vatten en te koppelen aan de gemeentelijke ambities.

 • Verslag gebiedsbiografie en de Omgevingswet

  Categorie: Cultuurlandschap, Omgevingswet

  Op dinsdag 15 oktober organiseerde het Steunpunt een bijeenkomst over de gebiedsbiografie als basis voor de omgevingsvisie. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

 • Kaartviewer

  Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Omgevingswet

  In de kaartviewer van het Steunpunt vindt u verschillende kaartlagen over archeologie, monumenten en het landschap.

 • Blog Cultuurhistorische biografie van het IJsselmeergebied

  Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

  "Waar en hoe kan ons erfgoed gekoppeld worden aan ruimtelijke plannen, zodat zowel het plan als het erfgoed er beter van wordt?”