• Advisering door De Hollandsche Molen aan gemeenten stopt

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    De Hollandsche Molen heeft per 1 augustus 2023 haar adviesfunctie over de planologische bescherming van de molenbiotoop aan gemeenten en initiatiefnemers beëindigd. Hieronder leest u meer over de reden van deze beëindiging.

  • Workshop Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Hoogheemraadschap

    Categorie: Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed

    Het Steunpunt organiseerde in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie een bijeenkomst over de integratie van landschap en erfgoed in de ruimtelijke planvorming binnen het waterbeheer. Een beeldverslag.