• Advisering door De Hollandsche Molen aan gemeenten stopt

    Categorie: Gebouwd erfgoed

    De Hollandsche Molen heeft per 1 augustus 2023 haar adviesfunctie over de planologische bescherming van de molenbiotoop aan gemeenten en initiatiefnemers beëindigd. Hieronder leest u meer over de reden van deze beëindiging.