• Protocol vondstmeldingen

    Categorie: Archeologie

    Om gemeenten te ondersteunen bij het omgaan met vondstmeldingen heeft het Steunpunt het Protocol vondstmeldingen ontwikkeld.

  • Protocol duinarcheologie

    Categorie: Archeologie

    Het Protocol duinarcheologie is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied.