Protocol duinarcheologie

In 2018 is door het Steunpunt een protocol opgesteld voor de omgang met archeologie in de duinen. Natuurontwikkeling – waarbij wordt afgeplagd om het stuiven van de duinen te bevorderen – kan als onbedoeld neveneffect hebben dat archeologische sporen en resten komen bloot te liggen. De bedrijven die met natuurbeheer aan het werk zijn in het duingebied, weten lang niet altijd hoe te handelen. Het protocol is een visuele vertaling van de omgangsregels met betrekking tot de archeologie in het duingebied. Het protocol is voorgelegd aan de boswachters en projectleiders van PWN, waar het met enthousiasme werd ontvangen.

(Beeldverantwoording: Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland)

Deel dit artikel

Categorieën

Tags

Gerelateerde berichten

  • [Persbericht] Lancering vijfde editie erfgoedtijdschrift ode

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Op woensdagmiddag 19 juni 2024 lanceerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland tijdens het symposium Samen Slimmer bij de Groene Afslag de vijfde editie van erfgoedtijdschrift ode.

  • ode 5

    Categorie: Archeologie, Cultuurlandschap, Duurzaamheid, Gebouwd erfgoed, Omgevingswet

    Deze editie van ode gaat over het belang van omgevingskwaliteit door erfgoed, waarbij erfgoed wordt bezien in relatie tot alle ruimtelijke opgaven waaraan we werken, zoals de energietransitie en waterveiligheid. De auteurs bieden verschillende perspectieven op dat vraagstuk.