• Landschapstalks 2022: Hart voor de stolp (deel 1)

  Categorie: Gebouwd erfgoed

  Tijdens vier Landschapstalks, die georganiseerd werden door Ode aan het landschap Noord-Holland en het Steunpunt, hebben we verkend hoe het spanningsveld er uitziet tussen ons waardevolle cultuurlandschap en de veranderingen die er aankomen. Dit is deel 1: Hart voor de stolp.

 • Cursus planbeoordeling stolpboerderijen

  Datum: 30 juni 2022

  Tijdens de cursus zal worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van stolpboerderijen en hun erven, de gebiedseigen kenmerken, het landschap en de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen.

 • Landschapstalks: Hart voor de stolp

  Datum: 19 april 2022

  Wegens succes dit jaar weer: Landschapstalks! In 2022 over de stolp (19 april), energietransitie langs rijkswegen (20 april), over wateroverlast (21 april) én de toekomst van de Purmer (22 april).